Aktuality školy

Lyžařský výcvik pro nezájem dětí zrušen...


Návštěva školáků v mateřské škole

Děti ze III.B nejenom přečetly pohádku. Více...


V pondělí 23.11.2015 jsme se vydali se 12 žáky 7.ročníků na jazykový pobyt do hlavního města Rakouska - do Vídně. Naši žáci teď mají možnost hovořit s rodilými mluvčími německy a seznamovat se s pamětihodnostmi...


V úterý 24.11.2015 dojde ke změně v organizaci vyučování z důvodu školení pedagogického sboru ZŠ, ŠD i MŠ. První stupeň končí v 11:40, druhý stupeň ve 12:35.


Galerie Plato ve škole aneb nebojte se současného umění, tak se nazývá edukační program, který absolvovali žáci 5.B a 9. A. Přímo v naší výtvarné učebně nás navštívili lektoři z městské galerie, aby dětem...


V pondělí 16.11. 2015 bude výuka dle rozvrhu tříd.


Kroužek angličtiny pro přihlášené žáky ze 4.třídy je již tento čtvrtek (14:45 - 15:30). Družinové děti si vyzvedne studentka ve školní družině a po hodině je tam přivede zpět.. Ti žáci, kteří do ŠD nechodí,...


Kroužek sborového zpěvu bývá v pátek od 14:00. Žáci mají sraz ve 13:55 před sborovnou, případně si je studentka vyzvedne ve ŠD. Kroužek je činný od poloviny září, další zájemci jsou vítáni.


Důležité informace ohledně sloučení škol.


Kroužek flétny

06.11.2015 /

Kroužek flétny bude bývat ve čtvrtek 15:00 - 15:45. Studentka si děti vyzvedne ve ŠD a po kroužku je tam vrátí zpět. Nedružinové děti budou mít sraz před sborovnou. Začínáme 12.11.2015