Aktuality školy

Poradenské služby škole

27.08.2015 / Pail

V dokumentech školy najdete jaké služby škola poskytuje v oblasti výchovného poradenství.


Kdy zapsat dítě do zájmových činností v ŠD


Info pro strávníky

25.08.2015 / Pail

Pod odkazem "Info pro rodiče" najdete kolik budou stát obědy na měsíc září a kdy je možno obědy zaplatit v hotovosti. Pod odkazem "Školní jídelna" najdete jídelníček na první týden školního roku 2015/2016.


Důležité informace pro vybrané žáky naší školy, kteří se pojedou na studijní zájezd do Velké Británie a Rakouska.


V rámci výzvy č. 56 ruším zadávací řízení. Důvod: nebyly podány žádné nabídky


Pravděpodobný rozvrh pro nový školní rok.


Výzva k podání nabídky

17.07.2015 / Pail

V rámci výzvy č. 56 vyhlašujeme výběrové řízení na pořádání zahraničních jazykových kurzů.


Organizace vyučování od 1.9. 2015 ve školním roce 2015/2016.


Organizace výuky pro celý školní rok 2015/2016


Škola získala 812 425 Kč na pobytové zájezdy pro nadané žáky naší školy.