Poskytovatelé dotací

Poskytovatelé dotací

Sponzoři školy

Statutární město Ostrava poskytlo škole v roce 2016 tři účelové dotace, a to ve výši 60 000 Kč na náklady spojené se správcem školního hřiště Mitušova 16, 65 000 Kč na náklady spojené se správcem školního hřiště Mitušova 8 a 20 000 Kč na organizaci projektu s názvem "Ostrava-Moje město"-malí malíři se představují. Děkujeme.

Statutární město Ostrava poskytlo škole v roce 2015 tři účelové dotace, a to ve výši 60 000 Kč na náklady spojené se správcem školního hřiště, 10 000 Kč na organizaci soutěže v gymnastice a 10 000 Kč na organizace dne pro předškláky v MŠ. Děkujeme.

 Firma Autocont IPC poskytla v prosinci roku 2014 škole účelovou dotaci ve výši 20 000 Kč na nákup učebních pomůcek do kabineu tělesné výchovy. Děkujeme

 

Všem dalším sponzorům jsou v naší škole dveře otevřené.