Plán akcí

Plán akcí

Březen
19. 3. Městská policie prevence 2. AB, 9. AB
20. 3. Krajské kolo Dějepisné olympiády (v budově Mitušova 8)
20. 3. Návštěva IPS  (Volba povolání) 8. A
20. 3. Soutěž v ZOO (výběr žáků 6. A)
21. 3. 14.00 - 17.45 h Karneval MŠ Mitušova 4 v budově Mitušova 16
22. 3. 10 h Návštěva předškoláků MŠ Mitušova 4 v 1. ABD
23. 3. Barevný den
27. 3. 9 - 17 h Den otevřených dveří
29. - 30. 3. Velikonoční prázdniny

Duben
2. 4. Velikonoční pondělí
4. 4. 12 - 18 h Zápis dětí do 1. tříd
5. 4. 12 - 17 h Zápis dětí do 1. tříd 
6. 4. Barevný den
10. 4. Třídní schůzky
13. 4. Barevný den
20. 4. Barevný den
27. 4. Barevný den - vyhodnocení
30. 4. ředitelské volno pro žáky školy

Květen
1. 5. Svátek práce
8. 5. Státní svátek "Den vítězství"
29. 5. Třídní schůzky - konzultace

Červen
6. 6. zájezd Osvětim, Krakov