A jedeme dál... organizace výuky od 25. 1. 2021

Upozorňujeme, že dle informací MŠMT budou školy i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce podle současného režimu.

Níže shrnujeme důležité body pro žáky 3. až 9. tříd:

1. od pondělí 25. 1. nadále pokračuje distanční výuka přes aplikaci MS Teams

2. posledním dnem výuky v 1. pololetí je čtvrtek 28. 1., kdy proběhnou od 8 - 8:45 hodin online třídnické hodiny

3. v pátek 29. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny

4. známky se uzavírají v pondělí 25. 1., v úterý 26. 1. proběhne klasifikační porada a ve středu 27. 1. budou známky zveřejněny ve školním informačním systému Edookit

5. výpis vysvědčení bude žákům osobně předán až po návratu zpět k prezenční výuce

Poznámka: žáci 1. a 2. tříd pokračují v prezenční výuce, výpis vysvědčení převezmou na konci vyučování ve čtvrtek 28. 1. Školní družina pro žáky 1. a 2. tříd funguje bez omezení.

Školní jídelna M16 vydává do jídlonosičů stravu beze změny, tedy v čase 13 - 13:15 h

Školní jídelna M8 vydává obědy v čase 13 - 13:15 h, ale POZOR, ve čtvrtek 28. 1. od 11:30 - 11:45 h.

 

ledn
19

16 h schůzka s výchovným poradcem - přijímací zkoušky

ledn
21

Návrat dětí z lyžařského kurzu kolem 17 h

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B