Distanční výuka v týdnu od 12. 10. do 16. 10.

publikováno pátek 09.10.2020
autor Pustková Pavlína

Distanční výuka pro část tříd naší školy

Vážení rodiče,
z důvodu nařízení vlády k omezení prezenční výuky na 2. stupni základních škol se některé třídy příští týden (od pondělí 12.10. do pátku 16.10.) budou vzdělávat distančně.

Níže shrnujeme důležité body k organizaci distanční výuky:
1) Výuka se týká všech žáků tříd 6.C, 7.A, 7.B, 7.C a 8.B.
2) Výuka probíhá přes aplikaci Microsoft Teams.
3) Rozvrh online hodin na příští týden naleznete v Edookitu na hlavním panelu (stejně jako při prezenční výuce).
4) Online se vyučují tzv. profilové předměty (matematika, český jazyk, anglický jazyk).
5) Naukové předměty a výchovy příští týden odpadají.
6) Žáci mají ze zákona povinnost se výuky účastnit (vyučující budou zaznamenávat absenci do Edookitu jako při prezenční výuce).
7) Rodiče žáků mají povinnost absenci dítěte na distanční výuce omlouvat třídnímu učiteli (pro omlouvání platí stejná pravidla jako při prezenční výuce).
8) Žáci, kteří doma nedisponují výpočetní technikou, mohou školu požádat o její zapůjčení (kontaktujte ředitele školy nebo jeho zástupce).
9) Žáci, kteří doma nemají internetové připojení, mohou docházet do počítačové učebny M16, odkud se budou připojovat na své online hodiny - informujte se u vedení školy.
10) Žáci mají možnost obědů ve školní jídelně, čas výdeje se nicméně omezuje pouze na dobu:

  • v budově M8 pro 6. C a 8. B od 12 - 12:30 hodin
  • v budově M16 od 11:30 do 12 hodin

Výdej obědů do jídlonosičů není možný.

Pokud si obědy budete chtít odhlásit, proveďte tak v aplikaci strava.cz - pro pondělní odhlášení nejpozději v pondělí do 7 hodin, další obědy lze odhlásit den dopředu do 13 hodin.

Pevné nervy a hodně zdraví

vedení školy

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B