Důležitá informace-digitální žákovská knížka

publikováno sobota 24.08.2019
autor Pail Martin

Digitální žákovská knížka

Vážení rodiče,

od školního roku 2019/2020 přechází naše škola od třetího do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Edookit, ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod tímto odkazem. Prvních a druhých tříd se tyto změny netýkají.

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B