Důležité: zápisové lístky

publikováno čtvrtek 21.02.2019
autor Pail Martin

V úterý 26. 2. 2019 budou zákonným zástupcům vydávány zápisové lístky. Podrobnější informace najdete pod tímto odkazem.

Dne 26. 2. 2019 proběhne předávání zápisových lístků zákonným zástupcům nezletilých uchazečů o studium na SŠ, a to v době od 8.00 – 9.00 hodin a od 15.00 – 16.30 hodin v budově ZŠ Mitušova 16, kabinetu výchovné poradkyně Mgr. Celtové Dagmar (přízemí u tělocvičny). Nutný OP s sebou.

Ve výjimečných případech jindy a pouze po předchozí telefonické domluvě na t. č. 739 209 214, nejpozději však do 15. 3. 2019 (zákonný termín) .

Zápisovým lístkem přijatý uchazeč potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, úmysl vzdělávat se na příslušné střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání na dané škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C