Informace ŠJ M16 stravné na červen

Prodej stravného na měsíc  ČERVEN proběhne v  úterý 25. 5. 2021 od 7 do 9 hodin.

Dodržujte stanovený termín a čas! Používejte vstup od hřiště .

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen obědy odhlásit!

Stravovací kategorie ZŠ Mitušova 16 :

I. kategorie tj. 6 - 10 let platí    550.00   Kč  25.-/oběd     

II. kategorie tj.11- 14 let      platí    638.00   Kč  29.-/oběd

III. kategorie tj.15 a výše let platí    704.00    Kč  32.-/oběd

Zařazení dítěte dle věku platí pro školní rok 2020/2021.

Nezapomeňte si přinést drobné peníze! Vrácené peníze si ihned přepočítejte!

Poznámka:

- k odhlašování obědů využívejte aplikaci www.strava.cz

POZOR! změna času pokladny 26. 5. - 3. 6. 2021 6 - 7:30 h

OD 24. 5. zručena distanční výuka, výdej do jídlonosiče 11:30 - 11:45 h a 13:45 - 14 hodin vchodem od hřiště. Mimo uvedený čas Vám oběd nebude vydán.

Strávníci M8 si vyzvednou přihlašovací údaje v kanceláři vedoucí školní jídelny M16

 

 

črvn
14

Fotografování tříd (40 Kč)

črvn
15

OZO 1. A

črvn
15

Dopravní hřiště 5. C

črvn
15

Streetball turnaj, Trojhalí, vybraní žáci 7.AC, 8.B, 9.B

črvn
16

OZO 1. B

črvn
16

Koupaliště 9. A

črvn
17

Koupaliště 8. A