Informace ŠJ M16 stravné na květen

Prodej stravného na měsíc  KVĚTEN proběhne v  úterý 27.4.2021 od 7 do 9 hodin.

Dodržujte stanovený termín a čas! Používejte vstup od hřiště .

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen obědy odhlásit!

Stravovací kategorie ZŠ Mitušova 16 :

I. kategorie tj. 6 - 10 let platí    525.00   Kč  25.-/oběd     

II. kategorie tj.11- 14 let      platí    609.00   Kč  29.-/oběd

III. kategorie tj.15 a výše let platí    672.00    Kč  32.-/oběd

Zařazení dítěte dle věku platí pro školní rok 2020/2021.

Nezapomeňte si přinést drobné peníze! Vrácené peníze si ihned přepočítejte!

Poznámka:

- k odhlašování obědů využívejte aplikaci www.strava.cz

- důkladně si kontrolujte přihlášení nebo odhlášení obědů / dle rotace tříd/.

 

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC