Informace ŠJ stravné na září a nákup čipů

Vážení rodiče,
stravné na měsíc září se bude v hotovosti kupovat v těchto dnech:
úterý 30. 8. 2022 od 7:00 do 12:00 hodin
středa 31. 8. 2022 od 7:00 do 12:00 hodin
čtvrtek 1. 9. 2022 od 7:00 do 10:00 hodin
Stravné je samozřejmě možné nakupovat bezhotovostně formou inkasa.

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen obědy odhlásit!

Stravovací kategorie ZŠ Mitušova 16 :

I. kategorie tj. 6 - 10 let platí 616,00 Kč  28,-/oběd

II. kategorie tj.11- 14 let platí 704,00 Kč  32,-/oběd

III. kategorie tj.15 a výše let platí 792,00 Kč  36,-/oběd

Zařazení dítěte do kategorie platí dle dosaženého věku ve školním roce 2022/23 tedy od 30. 8. 2023.

Nezapomeňte si přinést drobné peníze! Vrácené peníze si ihned přepočítejte!

Poznámka:

k odhlašování obědů využívejte aplikaci www.strava.cz

Vážení rodiče prvňáčků,
čipy, které fungují pro vstup do školy a pro výdej stravy, se budou kupovat v těchto dnech:
úterý 30. 8. 2022 od 7:00 do 12:00 hodin
středa 31. 8. 2022 od 7:00 do 12:00 hodin
čtvrtek 1. 9. 2022 od 7:00 do 10:00 hodin