Konzultace pro rodiče 1. stupně ZMĚNA ORGANIZACE 5.1.2021

Přinášíme informace k plánovaným konzultacím dne 5. 1. 2021.

Přestože jsme všichni doufali, že konzultace proběhnou klasicky ve škole, s ohledem na epidemiologickou situaci jsme museli přistoupit k jiné formě. Tím bude online schůzka přes MS Teams.

Během pondělí 4. 1. učitelé připraví v MS Teams schůzky tak, jak se pomocí objednávkového systému do dnešního dne rodiče k jednotlivým učitelům 1. stupně přihlásili a v danou dobu tak budou konzultovat online z domu.
Pokud jste se ještě neobjednali a máte o schůzku zájem, kontaktujte prosím dané vyučující.