Konzultace pro rodiče 2. stupně ZMĚNA ORGANIZACE 12.1.2021

Upozorňujeme, že z důvodu vládních nařízení se budou konzultace pro 2. stupeň konat dne 12. ledna 2021 prostřednictvím aplikace MS Teams

Učitelé připraví v MS Teams schůzky tak, jak se pomocí objednávkového systému rodiče k jednotlivým učitelům přihlásili a v danou dobu tak budou konzultovat online z domu.

Pokud jste se ještě neobjednali, můžete tak učinit přes objednávkový systém do 8. 1. 2021 12 hodin, případně kontaktujte konkrétního učitele.

 

 

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B