Online výuka pro žáky II. stupně

Vážení rodiče,
z důvodu včerejšího nařízení vlády k uzavření základních škol přechází celá naše škola od zítřka 14.10. na distanční výuku.

Toto sdělení se týká žáků 2. stupně:
1) Distanční výuka se týká všech žáků 2. stupně
2) Online hodiny probíhají přes aplikaci Microsoft Teams.
3) Rozvrh online hodin během dne zveřejníme v Edookitu (rozvrh uvidíte stejně jako při prezenční výuce).
4) Online se bude vyučovat český jazyk (4x týdně), matematika (5x týdně), anglický jazyk (2x týdně) a naukové předměty a 2. cizí jazyk (každý 1x týdně)
5) Žáci mají ze zákona povinnost se výuky účastnit (vyučující budou zaznamenávat absenci do Edookitu jako při prezenční výuce).
6) Rodiče žáků mají povinnost absenci dítěte na distanční výuce omlouvat třídnímu učiteli (pro omlouvání platí stejná pravidla jako při prezenční výuce).
7) Žáci, kteří doma nedisponují výpočetní technikou, mohou školu požádat o její zapůjčení (kontaktujte ředitele školy nebo jeho zástupce).

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C