Online zápis do kroužků školní družiny

Online zápis do kroužků školní družiny pro letošní školní rok je již uzavřen. Přehled kroužků najdete na našich stránkách v sekci 'Kroužky'. V případě dodatečného zájmu nebo dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD Janu Sikorovou, tel. 605 918 635.

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B