Organizace výuky od 17. 5. 2021

Oznamujeme, že od 17. 5. 2021:

 1. Všechny třídy I. stupně se vrací k prezenční výuce ve škole BEZ ROTACE.
 2. Na II. stupni se prezenčně ve škole vzdělávají třídy 6. A, 6. B, 6. C, 9. A, 9. B, 9. C
  Online se učí třídy 7. ABC a 8. AB.
 3. Všechny třídy se učí na budově M16, třída 6. C se učí v učebně výtvarné výchovy, 9. B se učí ve třídě 7. B, 9. C ve třídě 7. C
 4. I. stupeň se bude testovat jen 1x týdně (pondělí nebo první den ve škole)
 5. II. stupeň se bude testovat 2x týdně (pondělí a čtvrtek)
 6. V testovací dny žáci přicházejí ke škole nejpozději v 7:40, kde si je vyzvednou jejich učitelé.
 7. Rozvrh hodin je již vygenerován v Edookitu.
 8. Žákům odpadá odpolední výuka, je omezena tělesná výchova a zpěv.
 9. Obědy se vydávají na budově Mitušova 16, musíte si je sami přihlásit přes aplikaci strava.cz
 10. Pro další informace sledujte webové stránky školy
 11. Obědy pro žáky na distanční výuce se nadále vydávají od 13:45 – 14 hodin pouze do jídlonosičů, a to vchodem od školního hřiště.

 

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B