Organizace výuky od 24. 5. 2021

Organizace výuky od 24. 5. 2021:

  1. Všechny třídy I. i II. stupně se vrací k prezenční výuce ve škole BEZ ROTACE.
  2. Třídy 6. C, 8. B, 9. B a 9. C se učí na své budově M8.
  3. I. i II. stupeň se budou testovat jen 1x týdně (v pondělí nebo první den ve škole)
  4. V testovací den žáci přicházejí ke škole nejpozději v 7:40, kde si je vyzvednou jejich učitelé.
  5. Rozvrh hodin je již vygenerován v Edookitu.
  6. Žákům odpadá odpolední výuka, je omezena tělesná výchova a zpěv.
  7. Obědy se vydávají POUZE na budově Mitušova 16, žáky z budovy M8 učitelé po 6. vyučovací hodině odvedou do jídelny na hlavní budovu.
  8. Obědy musí rodiče SAMI přihlásit přes aplikaci strava.cz
  9. Pro další informace sledujte webové stránky školy

 

 

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B