Organizace výuky od 25. 5. 2020 pro I. stupeň

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 dle nařízení MŠMT škola umožní žákům prvního stupně navštěvovat vzdělávací (dopoledne) a zájmové aktivity (odpoledne). Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků (školní družina). Výuka bude zajištěna pravidelně každý pracovní den.

Součástí této aktuality je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení žáci odevzdají v pondělí 25. 5. 2020 vyučujícímu. Zvažte, jestli ve Vaší rodině nejsou rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení, které by účast ve výuce znemožňovaly.

Vzdělávání žáků bude realizováno od 8.00 do 16.00 hodin. Ranní družina nemůže být poskytována.

Organizace výuky bude takto:
1. cestou do školy a ze školy žáci používají roušku a dodržují odstupy 2 metry
2. škola zajistí organizaci pohybu žáků před školou (přesné instrukce Vám sdělíme po zjištění celkového počtu přihlášených žáků)
3. žáky u hlavního vchodu vyzvedne pověřený pedagog, vstup rodičům do školy je zakázán
4. po příchodu do školy se žáci přezují a provedou desinfekci rukou, desinfekce bude k dispozici i ve třídách
5. žáci musí mít dvě roušky na jeden den, jednu dopoledne a jednu odpoledne a sáček na uložení roušky
6. rouška je povinná o přestávkách a při přesunech ve společných prostorách školy, v době výuky není rouška povinná
7. budou vytvořeny skupiny po 15 žácích (nejlépe z jedné třídy) a žáci budou sedět v lavici po jednom
8. složení skupin je neměnné, žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25.5. 2020
9. z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby nejpozději do 15.5. 2020 sdělili třídnímu učiteli prostřednictvím Edookitu, zda se Vaše dítě výuky zúčastní
10. třídnímu učiteli odpovíte na tyto tři otázky, zda se dítě:
a) zúčastním dopolední výuky (od 8.00 do 11.40),
b) zúčastním odpolední výuky ( od 11.40 do 16.00, dřívější ukončení je možné),
c) zúčastním školního stravování (oběd mezi dopolední a odpolední výukou)
11. škola vede evidenci o docházce žáků do školy, rodiče budou omlouvat své děti prostřednictvím aplikace Edookit třídnímu učiteli
12. žáci budou v rámci výuky hodnoceni
13. výuka tělesné výchovy a plavání není možná
14. žák po skončení dopolední výuky odchází domů, odchod z odpolední výuky bude organizován prostřednictvím pověřeného pedagoga, který bude u školního vchodu a Vaše dítě Vám předá (vstup vyzvedávajícím osobám do školy je zakázán)
15. žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny