Organizace výuky od 30. 11. do 4.12.

publikováno úterý 24.11.2020
autor Pustková Pavlína

Čtěte pozorně!

Vážení rodiče,
jak jsme slíbili, zveřejňujeme informace k organizaci výuky v příštím týdnu. Stejné informace Vám byly zaslány do Edookitu, prosíme, čtěte pozorně!

Níže shrnujeme důležité body:
A) Škola
1. V pondělí (30. 11.) se do školy vrací celý 1. stupeň a žáci 9. tříd.
2. Žáci 6. až 8. tříd se budou ve škole střídat po týdnu. V pondělí 30. 11. nastupují do školy třídy 7A, 7B, 7C a 8B. V distanční (online) výuce pokračují třídy 6A, 6B, 6C a 8A. Další týden se vystřídají.
3. Žáci z M8 se budou učit na budově M16.
4. Žáci z M8 (8B, 9B a 9C) přijdou v pondělí v 7:30 před budovu M8, kde na ně budou čekat jejich třídní učitelky. Žáci si vezmou z šaten přezůvky a přemístí se společně na budovu M16. Třída 9B se učí v učebně 6B, třída 9C se učí v učebně 6A a třída 8B se učí v učebně 8A.
5. Byl připraven rozpis příchodu k šatnám: třídy 1ABC přichází ke škole v 7:35, 2ABC v 7:45, 3AB v 7:35, 4ABC v 7:40, 5ABC v 7:45, 7B,8B,9A v 7:45, 7A,7C,9B,9C v 7:50.
6. Rozvrh hodin na příští týden je už teď vygenerován v Edookitu.
7. V 9. třídách jsme v rámci zintenzivnění přípravy k přijímacím zkouškám zařadili předměty český jazyk a matematiku zpravidla na začátek vyučování. Klasická výuka tělesné výchovy a zpěvu se nekoná, místo tělesné výchovy budou žáci chodit na zdravotní procházky.
8. Žáci mají povinnost nosit roušku při výuce i ve společných prostorách. Doporučujeme mít k dispozici alespoň 2 roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat. Doporučujeme proto vhodné oblečení.

B) Školní družina a jídelna
1. Provoz školní družiny (ráno i odpoledne) probíhá v plném rozsahu. Další provozní informace Vám bude zasílat přímo vedoucí školní družiny paní Jana Sikorová.
2. Obědy pro žáky obou budov (M8 a M16) se budou vydávat ve školní jídelně M16. Všichni žáci z M16 i M8, kteří platí obědy inkasem, mají automaticky objednané obědy od úterý 1.12. Pokud o obědy nemáte zájem (pozor 6.,7. a 8. třídy se ve škole střídají po týdnu), odhlaste si je, prosím do pátku 27.11. Máte-li zájem o oběd v pondělí 30. 11., musíte ho objednat na www.strava.cz do pátku 27.11. do 8 hodin. Žáci, kteří obědy platí hotově, nakupují jako doposud (M8 u paní Glumbíkové, M16 u paní Kotulášové)

Nárok na dotovaný oběd mají také žáci na distanční výuce, výdej probíhá pouze do jídlonosičů od 13:45 do 14:00, a to pouze vchodem u školního hřiště. Mimo uvedený čas nebude oběd vydán.

Děkujeme všem za spolupráci

vedení školy

ledn
19

16 h schůzka s výchovným poradcem - přijímací zkoušky

ledn
21

Návrat dětí z lyžařského kurzu kolem 17 h

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B