Organizace výuky od 7. - 11. 12. pro 2. stupeň

publikováno pondělí 30.11.2020
autor Pustková Pavlína

Čtěte pozorně!

Upřesňujeme organizaci výuky v týdnu od 7. 12. 2020:

1. Žáci 9. tříd pokračují v prezenční výuce.
2. Žáci 6A,6B,6C a 8A nastupují k prezenční výuce. Žáci 7.A,7.B,7.C a 8.B přechází zpět na distanční výuku.
3. Třídy z budovy M8 se budou učit na budově M16 (třída 9.B se bude učit ve třídě 7.B, třída 9.C ve třídě 7.C a třída 6.C ve třídě 7.A)
4. Žáci 6.C se sejdou v pondělí 7.12. v 7:30 před budovu M8, kde na ně bude čekat jejich třídní učitelka. Žáci si vezmou z šaten přezůvky a přemístí se společně na budovu M16. V prostorách budovy M16 se přezují, obuv a všechny věci si vezmou do třídy.
5. Byl připraven rozpis příchodu k šatnám: třídy 6.A,6.B přichází k šatnám v 7:40, třída 6.C,8.A,9.A v 7:45, třída 9B,9C v 7:50.
6. Rozvrh hodin na příští týden je již teď vygenerován v Edookitu. Naplánované písemky, které budou maximálně 3 v jednom dni, budou vyučujícími zadány do Edookitu nejpozději do pátku 4.12. První hodina, kdy se žáci s učitelem ve škole uvidí, bude věnována opakování a ujasnění, co bude předmětem zkoušení / testování.
7. Klasická výuka tělesné výchovy a zpěvu se nekoná, místo tělesné výchovy budou žáci chodit na zdravotní procházky.
8. Žáci mají povinnost nosit roušku při výuce i ve společných prostorách. Doporučujeme mít k dispozici alespoň 2 roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat. Doporučujeme proto vhodné oblečení.
9. Obědy pro žáky obou budov (M8 a M16) se budou vydávat ve školní jídelně M16Všichni žáci z M16 i M8, kteří platí obědy inkasem, mají automaticky objednané obědyPokud o obědy nemáte zájem (pozor 6., 7. a 8. třídy se ve škole střídají po týdnu), odhlaste si je na www.strava.cz
Žáci, kteří obědy platí hotově, nakupují jako doposud (M8 u paní Glumbíkové, M16 u paní Kotulášové). Připomínáme, že nárok na dotovaný oběd mají také žáci na distanční výuce, výdej probíhá pouze do jídlonosičů od 13:45 do 14:00a to pouze vchodem u školního hřiště. Mimo uvedený čas nebude oběd vydán.

Děkujeme všem za spolupráci

vedení školy

říjn
21

Dopravní hřiště 5. B

říjn
25

Dopravní hřiště 5. A

říjn
26

Dopravní hřiště 5. C

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B