Organizace výuky od 7. - 11. 12. pro 2. stupeň

publikováno pondělí 30.11.2020
autor Pustková Pavlína

Čtěte pozorně!

Upřesňujeme organizaci výuky v týdnu od 7. 12. 2020:

1. Žáci 9. tříd pokračují v prezenční výuce.
2. Žáci 6A,6B,6C a 8A nastupují k prezenční výuce. Žáci 7.A,7.B,7.C a 8.B přechází zpět na distanční výuku.
3. Třídy z budovy M8 se budou učit na budově M16 (třída 9.B se bude učit ve třídě 7.B, třída 9.C ve třídě 7.C a třída 6.C ve třídě 7.A)
4. Žáci 6.C se sejdou v pondělí 7.12. v 7:30 před budovu M8, kde na ně bude čekat jejich třídní učitelka. Žáci si vezmou z šaten přezůvky a přemístí se společně na budovu M16. V prostorách budovy M16 se přezují, obuv a všechny věci si vezmou do třídy.
5. Byl připraven rozpis příchodu k šatnám: třídy 6.A,6.B přichází k šatnám v 7:40, třída 6.C,8.A,9.A v 7:45, třída 9B,9C v 7:50.
6. Rozvrh hodin na příští týden je již teď vygenerován v Edookitu. Naplánované písemky, které budou maximálně 3 v jednom dni, budou vyučujícími zadány do Edookitu nejpozději do pátku 4.12. První hodina, kdy se žáci s učitelem ve škole uvidí, bude věnována opakování a ujasnění, co bude předmětem zkoušení / testování.
7. Klasická výuka tělesné výchovy a zpěvu se nekoná, místo tělesné výchovy budou žáci chodit na zdravotní procházky.
8. Žáci mají povinnost nosit roušku při výuce i ve společných prostorách. Doporučujeme mít k dispozici alespoň 2 roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat. Doporučujeme proto vhodné oblečení.
9. Obědy pro žáky obou budov (M8 a M16) se budou vydávat ve školní jídelně M16Všichni žáci z M16 i M8, kteří platí obědy inkasem, mají automaticky objednané obědyPokud o obědy nemáte zájem (pozor 6., 7. a 8. třídy se ve škole střídají po týdnu), odhlaste si je na www.strava.cz
Žáci, kteří obědy platí hotově, nakupují jako doposud (M8 u paní Glumbíkové, M16 u paní Kotulášové). Připomínáme, že nárok na dotovaný oběd mají také žáci na distanční výuce, výdej probíhá pouze do jídlonosičů od 13:45 do 14:00a to pouze vchodem u školního hřiště. Mimo uvedený čas nebude oběd vydán.

Děkujeme všem za spolupráci

vedení školy

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny