Organizace výuky pro 1. stupeň od 3.5.

publikováno pátek 30.04.2021
autor Pustková Pavlína

V týdnu od 3. 5. se prezenčně učí 2. ABC, 3. AB a 5.BC

Aktualizace:
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 se prezenčně ve škole učí třídy: 2. ABC, 3. AB a 5. BC. Sraz před budovou školy bude v 7:40 hodin, testování bude probíhat pouze v pondělí.

Třídy 1. ABC, 4. ABC a 5. A mají online výuku.

Vláda rozhodla o návratu dětí I. stupně do škol od 12. 4. 2021 v režimu rotace. S tímto rozhodnutím jako škola nesouhlasíme, musíme ale respektovat rozhodnutí MŠMT. Byli bychom rádi, aby mohli do školy nastoupit všichni žáci, včetně II. stupně, o kterém se vláda zatím nevyjádřila. Jako škola jsme na variantu plného provozu připraveni. Je nám velmi líto, že vláda 12 týdnů před koncem školního roku zvolila model, který nebude úplně přínosný pro žáky a Vás rodiče také nezbaví všech problémů např. s ošetřovným.

Vedení školy také nesouhlasí s testováním žáků. Bohužel i v tomto případě musíme respektovat rozhodnutí MŠMT.

Vzhledem k okolnostem se žáci I. stupně od 12. 4. 2021 střídají v pravidelných týdenních intervalech a výuka žáků je naplánovaná takto:

 1. týden (12. – 16. 4 a pak ob týden): 1. ABC, 4. ABC a 5. A
 2. týden (19. – 23. 4. A pak ob týden): 2. ABC, 3. AB a 5.BC

V týdnech, kdy se žáci neučí ve škole prezenčně, učí se distančně prostřednictvím MS Teams.

Důležité informace k testování:

1. Testování samotné je neinvazivní, zcela bezbolestné (z okraje nosu) a žáci si test provádějí sami pod dohledem 3 zaměstnanců školy včetně třídního učitele.

2. Nemusíte se bát, všichni zaměstnanci školy si samotesty vyzkoušeli a dětem názorně při samotném testování ukáží. Testy vyzkoušeli přímo ve škole také naši žáci 1.stupně.

3. Pokud testování odmítnete, nemůže se dítě účastnit prezenční výuky, ale je z výuky řádně omluveno a s učitelem komunikuje jako při běžné nemoci (online výuka přes MS Teams neprobíhá).

4. Testovat se nemusí žáci, kteří prokáží negativní test ne starší 48 hodin nebo v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID 19 a přinesou potvrzení.

5. Testy se provádí od 3. 5. poze 1x a to v pondělí. Škola je otevřena od 7:40 hodin.

a) Je-li v pondělí zjištěn pozitivní test, žák jde do izolační místnosti, kde počká na příchod rodiče a výuky se dále neúčastní.

b) Povinností rodiče je informovat dětského lékaře, který pošle dítě na potvrzovací PCR test, o jehož výsledku musí rodič školu neprodleně informovat. Škola má povinnost informovat dále Krajskou hygienickou stanici.

c) O pozitivním testu je rodič telefonicky informován, přijde si pro dítě do školy nebo škole pošle SMS potvrzení, že dítě může samo opustit školu.

d) Žáci navštěvující ranní družinu se budou testovat hned po příchodu do školy. Ostatní žáky si vyzvednou třídní učitelé v 7:40 a odvedou je do testovací místnosti. V případě nepřítomnosti dítěte v době testování se test musí provést v první den příchodu dítěte do školy. Při pozdním příchodu do výuky rovněž platí povinnost testování.

Další provozní informace:

 1. Výuky se mohou zúčastnit žáci bez příznaků infekčního onemocnění (rýma, kašel, horečka). Neposílejte, prosím, dítě s žádnými infekčními příznaky do školy. V případě, že je dítě alergik, přinese potvrzení nebo zprávu od lékaře první den nástupu do školy.
 2. Při výuce jsou žáci povinni mít chirurgické roušky. Pokud žák zapomene, obdrží roušku v ředitelně školy. Látkové roušky nejsou povoleny!
 3. Školní družina bude pro přihlášené žáky fungovat ráno i odpoledne.
 4. Školní jídelna - pro žáky bude zajištěn oběd.
  Rodiče žáků, kteří mají zájem o stravování, si zkontrolují konto stravovacího účtu dítěte a PŘIHLÁSÍ SAMI dítě ke stravování (pozor na rotaci tříd). V případě nedostatečného finančního zůstatku na stravovacím kontě kontaktujte vedoucí ŠJ na telefonním čísle 724 036 944.
  Výdej obědů do jídlonosiče pro strávníky, kteří se učí distanční formou, zůstává zatím nadále od 13:00 – 13:15 hodin také vchodem od hřiště.
 1. Dětem rodičů IZS (zdravotníků, pedagogů, policistů atd.) je povolena celodenní osobní přítomnost ve škole i v týdnu, ve kterém v jejich třídě probíhá distanční výuka.
 2. Rodiče mají nárok na ošetřovné pouze v týdnu, kdy probíhá distanční výuka. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenou distanční výuku v jiný týden, mohou žádat o ošetřovné na obě děti, musí ale žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, vedení školy

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC