Organizace výuky pro žáky II. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 8. 6. 2020 by podle plánu MŠMT mohl být umožněn dobrovolný návrat žáků II. stupně zpět do školy. Nepůjde o fungování v obdobném režimu jako na I. stupni, ale spíše o možnost konání konzultací a třídnické hodiny. Jelikož mají i z žáků II. stupně vzniknout homogenní skupiny po 15 členech, u kterých se nemohou střídat učitelé, nebude možné zajistit klasickou výuku se střídáním jednotlivých pedagogů.

Těžiště výuky nadále zůstává distanční formou. Samozřejmě počítáme s pokračováním online výuky přes Microsoft Teams a distanční výuky prostřednictvím zasílaných pracovních listů, úkolů, apod. Nechceme zasahovat do již mnoho týdnů rozjeté a naplánované online výuky. Ta probíhá v matematice, českém jazyce a cizích jazycích a setkává se u Vás, dle zpětné vazby, s kladným ohlasem.

Od 8. 6. do 18. 6. nabízíme žákům II. stupně v nutných případech individuální konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě termínu, např. prostřednictvím Edookitu. Žák při vstupu do školy musí předložit vyplněné čestné prohlášení, které najdete v příloze tohoto dopisu. Při pohybu ve škole musí mít nasazenu roušku. Za daných zpřísněných hygienických podmínek upřednostňujeme konzultace přes Microsoft Teams.

V pátek 19. 6. bude uzavřena klasifikace II. stupně za 2. pololetí tohoto školního roku.

V posledním týdnu od 22. 6. do 26.6. 2020 přijdou žáci (s podepsaným čestným prohlášením, viz příloha, a rouškou pro pohyb ve škole) podle následujícího rozpisu do školy, aby si vyzvedli své osobní věci ze třídy a ze šatních skříněk a vrátili klíč od skříňky. Učebnice vrátí pouze žáci 9. ročníku a odcházející žáci, ostatní si je ponechají přes prázdniny do září. Organizačně dodržíme 15členné skupiny za využití netřídních učitelů.

Rozpis pro poslední týden od 22. do 26. 6. 2020:
8. A - pondělí 22. 6. v 8.30 h
9. A - úterý 23. 6. v 8.30 h, 9. B - úterý 23. 6. v 10.00 h
6. A -středa 24. 6. v 8.30h, 6. B- středa 24. 6. v 9.30h, 6. C- středa 24. 6. v 10. 30 h
7. A - čtvrtek 25. 6. v 8.30h

Samozřejmě nejsme s daným stavem věcí spokojeni. Věřte nám, že opravdu nejsme za těchto omezujících podmínek schopni jinak organizačně zajistit každodenní výuku I. stupně a II. stupně současně. Nechceme ani rozbít nastavený a fungující online systém.
Vysvědčení žáci dostanou v pátek 26.6. 2020 (v pondělí 29.6. a v úterý 30.6. 2020 bude tzv. ředitelské volno pro žáky školy). O přesné organizaci předání vysvědčení Vás budeme ještě informovat.

Děkujeme za pochopení i za Vaši spolupráci.

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny