PLATBA - LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Cena: 2300 Kč

Číslo účtu školy: 7731880277

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 3240563

Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte

PLATBU PROVEĎTE PROSÍM DO PÁTKU 24.1.2020