PLATBA - LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Cena: 2300 Kč

Číslo účtu školy: 7731880277

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 3240563

Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte

PLATBU PROVEĎTE PROSÍM DO PÁTKU 24.1.2020

říjn
01

Fotografování prvňáků

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C