PLATBA - LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Cena: 2300 Kč

Číslo účtu školy: 7731880277

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 3240563

Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte

PLATBU PROVEĎTE PROSÍM DO PÁTKU 24.1.2020

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC