PLATBA - LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Cena: 2300 Kč

Číslo účtu školy: 7731880277

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 3240563

Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte

PLATBU PROVEĎTE PROSÍM DO PÁTKU 24.1.2020

úterý 21.01.2020
neděle 19.01.2020
ledn
28

8 h, 9 h Výchovný koncert skupina Réva pro 1. i 2. st.

ledn
28

školní kolo olympiády v AJ ústní část 9. r

ledn
29

Divadlo loutek 2. ABC

ledn
30

Abeceda peněz 4. B Finanční gramotnost Česká spořitelna pobočka Nová Karolína

ledn
30

Vydávání vysvědčení, změna organizace výuky - 1. stupeň do 11:40 h, 2. stupeň do 12:35 h

ledn
31

Pololetní prázdniny

únor
07

Svět techniky 4.B

únor
24

Lyžařský kurz pro 1.stupeň