publikováno čtvrtek 16.01.2020
autor Pail Martin

Ozdravný pobyt pro žáky 4. ročníku a vybrané žáky 5. ročníku v Horní Lomné hotel Excelsior.

Doplatek: 2 100 Kč

Číslo účtu školy: 7731880277

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 3240566

Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte

PLATBU PROVEĎTE PROSÍM DO PÁTKU 14.2.2020

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B