Přijatí žáci do ŠD 20/21

Seznam žáků přijatých do školní družiny pro školní rok 2020/2021 najdete v přiloženém seznamu podle přiděleného kódu.

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A