Přijatí žáci do ŠD 20/21

Seznam žáků přijatých do školní družiny pro školní rok 2020/2021 najdete v přiloženém seznamu podle přiděleného kódu.

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny