Přijímací řízení na SŠ 2020/21

Dne 9. 2. 2021 proběhla online schůzka s výchovnou poradkyní Mgr. Celtovou na téma přijímacího řízení na střední školy. V příloze přikládáme shrnutí důležitých termínů, organizace přijímacích zkoušek a dalších informací různých typů středních škol.

říjn
21

Dopravní hřiště 5. B

říjn
25

Dopravní hřiště 5. A

říjn
26

Dopravní hřiště 5. C

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B