Přijímací řízení na SŠ 2020/21

Dne 9. 2. 2021 proběhla online schůzka s výchovnou poradkyní Mgr. Celtovou na téma přijímacího řízení na střední školy. V příloze přikládáme shrnutí důležitých termínů, organizace přijímacích zkoušek a dalších informací různých typů středních škol.