Přijímací řízení na SŠ 2020/21

Dne 9. 2. 2021 proběhla online schůzka s výchovnou poradkyní Mgr. Celtovou na téma přijímacího řízení na střední školy. V příloze přikládáme shrnutí důležitých termínů, organizace přijímacích zkoušek a dalších informací různých typů středních škol.

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny