Pro rodiče dětí přihlášených do Berlína

publikováno pondělí 16.03.2020
autor Pustková Pavlína

Prosíme o názor rodičů žáků přihlášených na zájezd do Berlína

Vážení rodiče,

chci znát Vaši zpětnou vazbu na vyřešení problému se zahraničním zájezdem do Berlína. Škola minulý týden oslovila cestovní kancelář Pro Travel s tím, že odstupuje od smlouvy.

Cestovní kancelář nám oznámila, že na základě všeobecných podmínek naúčtuje škole storno poplatek v celkové výši 16 000 Kč, což znamená 400 Kč na žáka. Odpověď zástupce CK Vám zde přikládám:

Vážený pane řediteli, Děkuji Vám za zprávu. Pokud dovolíte, v příloze jsou naše všeobecné smluvní podmínky, dovolím si z nich citovat: 8.1. Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností CK stanovených SZ nebo odstoupí-li CK od SZ před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK (způsobených odstoupením) a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však a) 10% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 45 dnů před datem uskutečnění zájezdu Účelně vynaložené náklady jsou v tuto chvíli platba za ubytování a platba za pojištění, v souhrnu v tuto chvíli přesahující 30 000 Kč. Ubytování je ochotno při okamžitém zrušení celé skupiny ponížit storno poplatek na cca 16 000 Kč za skupinu. Počítáme tedy s touto částkou. Není do toho započtena jediná koruna na naši režii či na pokrytí ztrát dopravce, průvodce či naší kanceláře. Jak jsem psal dříve, toto řešení pro nás není příjemné. Těším se na Vaši odpověď a přeji Vám pěkný den, Richard Melichar

Mám ověřeno, že pokud je zakázáno občanům ČR vycestovat do zahraničí (tzv. vyšší moc), CK si nesmí účtovat storno poplatky. Bohužel nikdo z nás neví, zda taková situace bude i v termínu od 20.5. do 21.5. 2020.

Z těchto důvodů Vás prosím o zpětnou vazbu, zda akceptujete storno poplatek ve výši 400 Kč nebo zda půjdeme do rizika s tím, že storno poplatek může být 0 Kč nebo také daleko vyšší než 400 Kč.

Své názory pište přes Edookit, případně na e-mail pail@zsmitusova16.cz

Mgr. Martin Pail, ředitel školy

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny