Provoz školní družiny 6:00 – 8:00  a  11:40 – 17:00 hodin

Pokud chcete dítě z družiny odhlásit, učiňte tak Edookitem /Jana Sikorová vedoucí vychovatelka/ nebo SMS na tel. 736 761 932.

  1. DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Testování žáků v ŠD bude končit v 7:20 h, aby bylo možné testování dokončit včas.

Příchozí v 7:25 hodin už vyčká testování se třídou v příslušné testovací místnosti.

Pocelý týden je vstup do ranní družiny do 7:30 h.   

V 7:40 h si před školou žáky vyzvednou třídní učitelky.            

  1. Ranní družina bude zajištěna takto: příchozí děti se nejprve otestují v testovací učebně. Pak půjdou do svých kmenových tříd na malé budově. Dozor i testování zajistí vychovatelky a asistentky pedagoga. Žáci z hlavní budovy tráví čas v ranní družině ve vymezených učebnách.Vychovatelky zajistí přechod žáků na hlavní budovu k výuce.
  2. Oddělení ŠD budou rozmístěna takto: první a druhé třídy zůstanou na malé budově, třetí, čtvrté a páté třídy budou na hlavní budově.
  3. Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu, který je vygenerován v Edookitu.
  4. Roušky pro žáky a zaměstnance školy jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, aby děti měly roušku na výměnu a sáček na použitou roušku.
  5. Postupný nástup oddělení do jídelny bude probíhat podle rozpisu. Odchod z jídelny bude organizován tak, aby se oddělení nemíchala. Roušky jsou pro všechny osoby v jídelně povinné s výjimkou konzumace jídla.
  6. Zákaz Hv a Tv (pouze formou procházky). Kroužky nebudou.
  7. Službu na recepci k vyzvedávání dětí zajistí vychovatelky od 12:00 hodin. Osoby vyzvedávající děti vstoupí v roušce pouze do prostoru recepce – dítě vám zavoláme. Max 3 osoby.

Děkuji Jana Sikorová

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B