Vedení školy se obrací na všechny rodiče s žádostí, aby navštěvovali školu jen v nejnutnějších případech, a to vždy s rouškou na tváři. Vyzvedávání dětí ze školní družiny patří mezi nutné případy.
Děkujeme.