Vedení školy se obrací na všechny rodiče s žádostí, aby navštěvovali školu jen v nejnutnějších případech, a to vždy s rouškou na tváři. Vyzvedávání dětí ze školní družiny patří mezi nutné případy.
Děkujeme.

črvn
15

OZO 1. A

črvn
15

Dopravní hřiště 5. C

črvn
15

Streetball turnaj, Trojhalí, vybraní žáci 7.AC, 8.B, 9.B

črvn
16

OZO 1. B

črvn
16

Koupaliště 9. A

črvn
17

Koupaliště 8. A

črvn
18

Knihovna - týden prvňáčků 1.B 9 h, 1.C 10 h