Vedení školy se obrací na všechny rodiče s žádostí, aby navštěvovali školu jen v nejnutnějších případech, a to vždy s rouškou na tváři. Vyzvedávání dětí ze školní družiny patří mezi nutné případy.
Děkujeme.

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B