Vedení školy se obrací na všechny rodiče s žádostí, aby navštěvovali školu jen v nejnutnějších případech, a to vždy s rouškou na tváři. Vyzvedávání dětí ze školní družiny patří mezi nutné případy.
Děkujeme.

září
28

státní svátek

říjn
01

Fotografování prvňáků

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B