Seznam pomůcek pro nový školní rok

Níže najdete seznam pomůcek a pracovních sešitů jednotlivých třídních učitelů od 2. - 9. ročníku, které musí rodiče dětem připravit a zakoupit na nový školní rok. Jednotlivé třídy jsou již s novým označením pro školní rok 2022/2023.

list
28

Vánoční fotografování

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A