Školní družina od 30. 11.

publikováno úterý 24.11.2020
autor Pustková Pavlína

Provoz družiny od 30. 11.

Provoz školní družiny 6 – 8 h a 11:40 – 17 hodin

Zajistit, aby se třídy nemísily + pravidlo 3R / roušky, ruce, rozestupy/

1. Ranní družina bude zajištěna takto: příchozí děti z 3 A, B budou ráno trávit čas v prostorách 2 místností v keramické dílně. Děti z 4. A,B,C vytvoří 3 skupinky na galerii. Stejně tak děti z 5.A,B. Děti z 1. a 2. tříd stejně jako v předešlém týdnu půjdou do svých kmenových tříd na malé budově. Dozor zajistí 2 vychovatelky – každá svou část chodby vlevo a vpravo. Vychovatelky zajistí přechod žáků na hlavní budovu k výuce.

2. Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu.

3. Odpoledne – oddělení družiny 1.A,B,C 2,A,B,C zůstanou ve stejných učebnách, kde se děti učily se svou p. vychovatelkou. Nebudou se přesouvat. Vychovatelky si přenesou hry a pomůcky do náhradní učebny.

4. Třídy 3.A,B vytvoří 1 oddělení ve třídě 3.B - as.ped. p Michaela Žižková .

5. Třídy 4.A,B vytvoří 1 oddělení ve třídě 4.A - p. vych. Šárka Záleská.

6. Třída 4.C vytvoří 1 oddělení ve své třídě – as.ped. Radka Lišková.

7. Třídy 5.A,B vytvoří 1 oddělení ve třídě 5.B - spec. Ped. Michela Kozelská.

8. Odchody žáků: Prosíme rodiče, aby změnu v samostatných odchodech žáků poslali písemně na lístku a upozornili své dítě, že lístek musí odevzdat v družině. Děkuji.

9. Roušky pro žáky a zaměstnance školy jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, aby děti měly do ŠD čistou roušku na výměnu a sáček na použitou roušku. Vychovatelka zvolí vhodný způsob, kdy bude možno roušku na chvíli odložit. / klidový režim, vycházky/

10. OBĚD: zajistíme postupný nástup oddělení do jídelny podle rozpisu. V jídelně budou současně maximálně 3 oddělení. U stolu mohou sedět maximálně 4 osoby, v případě dlouhých stolů musí být po skupince čtyř osob 2m odstup. Odchod z jídelny bude organizován tak, aby se oddělení nemíchala. Roušky jsou pro všechny osoby v jídelně povinné s výjimkou konzumace jídla.

11. V učebně zajistíme časté větrání – každou půlhodinu minimálně 5 minut - přizpůsobte k tomu vhodné oblečení dětí.

12. Doporučené procházky.

13. Zákaz Hv a Tv.

14. Kroužky nebudou.

15. Vyzvedávání dětí z ŠD: Službu na recepci k vyzvedávání dětí zajistí vychovatelky a asistentky pedagoga – osoby vyzvedávající děti vstoupí pouze do prostoru recepce / V ROUŠCE/ – dítě vám zavoláme.

16. Pokud chcete dítě odhlásit v prosinci z docházky do ŠD, učiňte tak nejpozději do 30.11.

vedoucí ŠD Jana Sikorová

říjn
21

Dopravní hřiště 5. B

říjn
25

Dopravní hřiště 5. A

říjn
26

Dopravní hřiště 5. C

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B