Školní družina od 30. 11.

publikováno úterý 24.11.2020
autor Pustková Pavlína

Provoz družiny od 30. 11.

Provoz školní družiny 6 – 8 h a 11:40 – 17 hodin

Zajistit, aby se třídy nemísily + pravidlo 3R / roušky, ruce, rozestupy/

1. Ranní družina bude zajištěna takto: příchozí děti z 3 A, B budou ráno trávit čas v prostorách 2 místností v keramické dílně. Děti z 4. A,B,C vytvoří 3 skupinky na galerii. Stejně tak děti z 5.A,B. Děti z 1. a 2. tříd stejně jako v předešlém týdnu půjdou do svých kmenových tříd na malé budově. Dozor zajistí 2 vychovatelky – každá svou část chodby vlevo a vpravo. Vychovatelky zajistí přechod žáků na hlavní budovu k výuce.

2. Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu.

3. Odpoledne – oddělení družiny 1.A,B,C 2,A,B,C zůstanou ve stejných učebnách, kde se děti učily se svou p. vychovatelkou. Nebudou se přesouvat. Vychovatelky si přenesou hry a pomůcky do náhradní učebny.

4. Třídy 3.A,B vytvoří 1 oddělení ve třídě 3.B - as.ped. p Michaela Žižková .

5. Třídy 4.A,B vytvoří 1 oddělení ve třídě 4.A - p. vych. Šárka Záleská.

6. Třída 4.C vytvoří 1 oddělení ve své třídě – as.ped. Radka Lišková.

7. Třídy 5.A,B vytvoří 1 oddělení ve třídě 5.B - spec. Ped. Michela Kozelská.

8. Odchody žáků: Prosíme rodiče, aby změnu v samostatných odchodech žáků poslali písemně na lístku a upozornili své dítě, že lístek musí odevzdat v družině. Děkuji.

9. Roušky pro žáky a zaměstnance školy jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, aby děti měly do ŠD čistou roušku na výměnu a sáček na použitou roušku. Vychovatelka zvolí vhodný způsob, kdy bude možno roušku na chvíli odložit. / klidový režim, vycházky/

10. OBĚD: zajistíme postupný nástup oddělení do jídelny podle rozpisu. V jídelně budou současně maximálně 3 oddělení. U stolu mohou sedět maximálně 4 osoby, v případě dlouhých stolů musí být po skupince čtyř osob 2m odstup. Odchod z jídelny bude organizován tak, aby se oddělení nemíchala. Roušky jsou pro všechny osoby v jídelně povinné s výjimkou konzumace jídla.

11. V učebně zajistíme časté větrání – každou půlhodinu minimálně 5 minut - přizpůsobte k tomu vhodné oblečení dětí.

12. Doporučené procházky.

13. Zákaz Hv a Tv.

14. Kroužky nebudou.

15. Vyzvedávání dětí z ŠD: Službu na recepci k vyzvedávání dětí zajistí vychovatelky a asistentky pedagoga – osoby vyzvedávající děti vstoupí pouze do prostoru recepce / V ROUŠCE/ – dítě vám zavoláme.

16. Pokud chcete dítě odhlásit v prosinci z docházky do ŠD, učiňte tak nejpozději do 30.11.

vedoucí ŠD Jana Sikorová

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny