Sociální pracovník v naší škole

publikováno čtvrtek 28.11.2019
autor Pail Martin

Školní poradenské pracoviště bude od ledna 2020 rozšířeno o sociálního pracovníka. Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je rozšířit možnosti školy v prevenci a včasné identifikaci ohrožení dítěte prostřednictvím inovativních služeb. V rámci projektu budou zajištěny služby školských sociálních pracovníků, kteří budou působit přímo na vybraných školách. Děti a rodiče díky tomu získají  individualizovanou a včasnou pomoc a školy oporu pro řešení obtížných situací. V rámci své pozice budou pracovníci poskytovat poradenství, docházet do rodin, poskytovat asistenci při řešení různých situací atp.

Do projektu se zapojila Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p. o., Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p. o. a Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p. o., přičemž v každé z těchto škol bude působit jeden sociální pracovník jako její zaměstnanec a pro výkon jeho činnosti bude také patřičně vybavena kancelář. V rámci své pozice budou pracovníci poskytovat poradenství, docházet do rodin a poskytovat asistenci při řešení různých situací. Projekt vychází z myšlenky, že mateřské a základní školy jsou přirozeným prostředím, ve kterém se děti každodenně pohybují a tráví zde značnou část dne. Jsou to jedny z prvních míst, kromě rodiny, ve kterých se projeví a je možno zachytit případné obtíže dětí a včasně na ně reagovat dříve, než se rozvinou do závažných a obtížně řešitelných stavů. Realizace projektu je naplánována od 01.01.2020 do 31.12.2021 a pokud se práce školských sociálních pracovníků osvědčí, bude tato pozice rozšířena také na jiné školy. Aktivita obvodu v této oblasti částečně navazuje na končící projekt statutárního města Ostrava, které pro základní školy zajišťovalo služby sociálních pedagogů. Projekt městského obvodu je z převážné části financován z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kterého činí spolufinancování ze strany Evropského sociálního fondu 85 % výdajů, státní rozpočet se bude podílet 10 % a městský obvod Ostrava-Jih uhradí zbývajících 5 % výdajů projektu

únor
20

8 - 12:35 h Dopravní hřiště 3. B

únor
24

Zimní ozdravný pobyt 1. stupeň Velké Karlovice

únor
26

10 h Cesta kolem světa DK Akord 6. ABC, 7. A, 8. A

únor
28

Návrat ze zimního ozdravného pobytu 1. stupeň

břez
02

Lyžařský kurz pro 2. stupeň Velké Karlovice

břez
04

10 - 10:45 h MŠ ve 2.B

břez
11

10 - 10:45 h MŠ v 1.A

břez
12

8 - 12:35 h IPS – beseda k volbě povolání 8.A