Upozornění

Upozorňujeme majitele docházkových čipů, jejichž hodnota při nákupu byla 72 Kč,  že od 1. 10. 2021 nebudou tyto čipy vratné. Pokud chcete nepotřebný čip ještě vrátit, můžete tak učinit do 30. 9. 2021.
Děkujeme za pochopení

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B