Zápis dětí do MŠ Mitušova 6

publikováno čtvrtek 09.04.2020
autor Pustková Pavlína

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

KOMPLETNÍ INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ NAJDETE NA WEBU MŠ MITUŠOVA 6

Termín zápisu: 4. - 11. 5. 2020 v čase od 8:00-16:00 hodin

Zápis bude probíhat bez účasti dětí.

Počet volných míst v mateřské škole pro rok 2020/2021: 23

 

 Zákonní zástupci při zápisu odevzdají:

1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Kopii rodného listu dítěte

3. Kopii očkovacího průkazu dítěte

4. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat

Při osobním podání žádosti předloží zákonný zástupce občanský průkaz ke kontrole trvalého pobytu.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktické lékaře. Pro doložení této povinnosti stačí kopie očkovacího průkazu a prohlášení zákonného zástupce.

 

Tiskopisy potřebné k zápisu jsou k dispozici na webových stránkách www.msmitusova6.cz.

Pro rodiče, kteří si dokumenty nemohou vytisknout, budou k dispozici v mateřské škole od 4. 5. od 8-12 hodin

 

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou: kdrvcwr
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na sedlackova@msmitusova6.cz
  • Českou poštou (rozhodné datum je datum podání na razítku pošty)
  • osobním podáním

4. 5. - 7. 5. osobní podání žádosti zákonným zástupcem v mateřské škole v době 8-16 hod. (možnost využití registračního systému)

11. 5. osobní podání žádosti v zalepené obálce u hlavního vchodu do mateřské školy.

Upozornění

Přijetí úplné žádosti zaslané emailem (včetně elektronického podpisu) bude ze strany školy potvrzeno taktéž emailem.