Zápisový lístek a přihlášky na SŠ - termín vyzvednutí

Vážení rodiče,

ve středu 27. 1. 2020 od 8.00 do 17.00 hodin bude výchovná poradkyně Dagmar Celtová vydávat v budově Mitušova 16 zápisové lístky a dvě přihlášky na střední školy. Jelikož žáci bohužel příští týden nebudou ve škole, je nezbytné si dokumenty pro přijímací řízení na střední školy vyzvednout.
Za žáky 5. ročníku, kteří se hlásí na osmileté gymnázium, musí zápisový lístek a přihlášku vyzvednout rodiče.

Žáci vyšších ročníků si mohou dokumenty vyzvednout bez přítomnosti rodičů.

S pozdravem
Martin Pail

ledn
19

16 h schůzka s výchovným poradcem - přijímací zkoušky

ledn
21

Návrat dětí z lyžařského kurzu kolem 17 h

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B