Změna organizace vyučování 25. 6. - 27. 6. 2019

publikováno pondělí 24.06.2019
autor Pail Martin

Změna organizace vyučování

Vážení rodiče,
vzhledem k vysokým teplotám jsme v zájmu ochrany žáků před přehřátím v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých podle paragrafu 17 přistoupili k tomuto mimořádnému opatření: školní výuka od 25. 6. do 27. 6. 2019 bude probíhat pro oba stupně do 11.40 hodin.
Žáci poté mohou využít stravování ve školní jídelně. Provoz školní družiny bude do 16.00 hodin.
V pátek 28. 6. 2019 žáci dostanou vysvědčení a výuka skončí v 8.45 hodin.
Děkujeme za pochopení, s pozdravem Martin Pail, ředitel školy

 

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC