Připravujeme se na jazykové zkoušky Cambridge

Jak na to?

  • Důkladně připravujeme žáky na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge, a to jak v rámci samotných hodin angličtiny, tak i formou přípravných a konverzačních kurzů angličtiny.
  • Žáci skládají zkoušky přímo u nás ve škole. Díky našemu partnerství s British Council mají také možnost bezplatně se zúčastnit zkoušek nanečisto, tzv. pre-testu, který spolehlivě prověří úroveň jejich jazykových znalostí.
  • V červnu 2021 úspěšně složilo zkoušku Cambridge 84 žáků naší školy. V předchozím školním roce (červen 2020) zkoušky úspěšně složilo 80 žáků naší školy.

Co jsou jazykové zkoušky Cambridge?

Jazykové zkoušky Cambridge patří k nejprestižnějším na světě. V roce 2019 se naše škola stala oficiálním přípravným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge, a naši žáci je tak mohou skládat přímo na naší škole. Tyto zkoušky podstupuje každoročně více než 4,5 milionů lidí, a to ve více než 130 zemích světa. Jsou vhodné pro všechny, kteří se angličtině věnují a chtějí se i nadále rozvíjet a zlepšovat.

Náš cíl? - B1 Preliminary (PET for Schools) / B2 First for Schools

B1 Preliminary (PET for Schools) je zkouška, která dokládá komunikativní znalost angličtiny. Jedná se o úroveň B1 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Žák se aktivně se zapojuje do rozhovorů z každodenního života, rozumí delším monologům či souvislému výkladu a zvládne napsat kratší i delší texty (dopisy, emaily nebo krátké příběhy). 

FCE (B2 First for Schools) je celosvětově nejrozšířenější cambridgeská zkouška. Jedná se o úroveň B2 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Žák přirozeně komunikuje s rodilými mluvčími, má velmi dobré vyjadřovací schopnosti, rozumí anglickým knihám, filmům či seriálům a zvládne napsat složitější literární útvary (novinový článek, essay nebo vyprávění). Tato úroveň slouží jako doklad pro studium na zahraničních školách i univerzitách.

V červnu 2021 zkoušku B1 Preliminary složilo úspěšně 10 žáků naší školy. 6 žáků dosáhlo ve zkoušce na nejvyšší možné hodnocení A. Blahopřejeme! V červnu 2020 tuto zkoušku skládalo 9 žáků, z nichž 2 dosáhli na nejvyšší možné hodnocení.

 

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B