Připravujeme se na jazykové zkoušky Cambridge

Jak na to?

  • Důkladně připravujeme žáky na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge, a to jak v rámci samotných hodin angličtiny, tak i formou přípravných a konverzačních kurzů angličtiny.
  • Žáci skládají zkoušky přímo u nás ve škole. Díky našemu partnerství s British Council tak mají možnost bezplatně se zúčastnit zkoušek nanečisto, tzv. pre-testu, který spolehlivě prověří úroveň jejich jazykových znalostí.
  • Ve školním roce 2019/2020 se na zkoušky Cambridge připravuje  80 žáků naší školy. V květnu 2019 úspěšně složilo jazykovou zkoušku Cambridge 38 žáků naší školy.

Co jsou jazykové zkoušky Cambridge?

Jazykové zkoušky Cambridge patří k nejprestižnějším na světě. V roce 2019 se naše škola stala oficiálním přípravným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge a naši žáci je tak mohou skládat přímo na naší škole. Tyto zkoušky podstupuje každoročně více než 4,5 milionů lidí, a to ve více než 130 zemích světa. Jsou vhodné pro všechny, kteří se angličtině věnují a chtějí se i nadále rozvíjet a zlepšovat.

Náš cíl? - Preliminary English Test (PET) na konci 9.třídy

Tato zkouška dokládá komunikativní znalost jazyka a deklaruje schopnost vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Jedná se o úroveň B1 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Tato jazyková zkouška dokládá schopnost porozumět běžným rozhovorům i delším monologům či souvislému výkladu, číst a porozumět delším textům a také psát dopisy, krátké příběhy či vyprávění. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky. Pro úspěšné dosažení této jazykové úrovně se předpokládá znalost asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení celosvětově nejrozšířenější cambridgeské zkoušky FCE. (CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH).