Připravujeme naše žáky na mezinárodní zkoušky.

Co nabízíme?

  • Důkladnou přípravu na mezinárodně uznávané Cambridge zkoušky, a to jak v rámci samotných hodin angličtiny, tak i formou odpoledních přípravných a konverzačních kurzů.
  • Žáci skládají zkoušky přímo na naší škole a v rámci našeho partnerství s British Council mají také možnost ZDARMA účastnit se zkoušek nanečisto, tzv. pre-testu, který spolehlivě prověří úroveň jejich jazykových znalostí.
  • V květnu 2019 úspěšně složilo mezinárodní Cambridge zkoušku z angličtiny 38 žáků naší školy.

Co jsou jazykové zkoušky Cambridge?

Jazykové zkoušky Cambridge patří k nejprestižnějším mezinárodním zkouškám z angličtiny. V roce 2019 se naše škola stala přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge a nabízíme tak našim žákům přípravu a složení Cambridge zkoušek přímo na naší škole. Tyto zkoušky skládá každoročně více než 4,5 milionů lidí, a to ve více než 130 zemích světa. Zkoušky jsou vhodné pro všechny, kteří se angličtině věnují a chtějí ve studiu i nadále pokračovat.

Náš cíl? - jazyková zkouška PET (Preliminary English Test) na konci 9.třídy

Zkouška PET dokládá komunikativní znalost jazyka a deklaruje schopnost vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Jedná se o úroveň B1 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Tato jazyková zkouška dokládá schopnost porozumět běžným rozhovorům i delším monologům či souvislému výkladu, číst a porozumět delším textům a také psát dopisy, krátké příběhy či vyprávění. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky. Pro úspěšné dosažení této jazykové úrovně se předpokládá znalost asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení celosvětově nejrozšířenější cambridgeské zkoušky FCE. (CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH).