Zkoušky Cambridge

Připravujeme se na jazykové zkoušky Cambridge

Angličtina Cambridge

Jsme 'Oficiální přípravné centrum pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge' a partnerskou školou British Council a aktivně spolupracujeme s Cambridge Assessment English.

Naše žáky připravujeme na složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge, jak v hodinách angličtiny, tak v odpoledních jazykových kurzech.

Ty jsou určeny žákům, které angličtina baví a chtějí se učit a zdokonalovat nad rámec výuky. Zkoušky skládají žáci od 4. do 9. ročníku, a to v různých jazykových úrovních. Každoročně skládá zkoušky více než 80 žáků naší školy. Jazykovou zkoušku B1 Preliminary for Schools (na úrovni státní maturity) skládají desítky žáků ze 7. až 9. tříd. Ti nejlepší skládají zkoušku dokonce na úrovni B2 (B2 First for Schools).

V roce 2022 bylo mezi našimi žáky 28 úspěšných držitelů certifikátů Cambridge na úrovni B1 a B2. Žáky a rodiče při úhradě poplatku za zkoušku na úrovni B1 a B2 finančně podporuje škola díky magistrátnímu grantu města Ostravy.

Chcete vědět trochu více o jazykových zkouškách?

Dětské zkoušky YLE (Young learners of English) - Starters, Movers a Flyersjsou určeny převážně dětem na 1. stupni. Příprava na ně rozvíjí zábavnou formou potřebné jazykové dovednosti pro další studium, odbourávají strach z mluvení či poslechu a celkově pozitivně motivují k neustálému pokroku. Složením zkoušky se děti rovněž seznamují s moderní formou jazykového testování, se kterým se v životě určitě setkají.

B1 Preliminary (PET for Schools) je zkouška, která dokládá komunikativní znalost angličtiny. Jedná se o úroveň B1 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Žák se aktivně zapojuje do rozhovorů z každodenního života, rozumí delším monologům či souvislému výkladu a zvládne napsat kratší i delší texty (dopisy, emaily nebo krátké příběhy). 

FCE (B2 First for Schools) je celosvětově nejrozšířenější cambridgeská zkouška. Jedná se o úroveň B2 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Žák přirozeně komunikuje s rodilými mluvčími, má velmi dobré vyjadřovací schopnosti, rozumí anglickým knihám, filmům či seriálům a zvládne napsat složitější literární útvary (novinový článek, essay nebo vyprávění). Tato úroveň slouží jako doklad pro studium na zahraničních školách i univerzitách.

V roce 2022 bylo mezi našimi žáky 28 úspěšných držitelů certifikátů Cambridge na úrovni B1 a B2. Žáky a rodiče při úhradě poplatku za zkoušku na úrovni B1 a B2 finančně podporuje škola díky magistrátnímu grantu města Ostravy.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Radka Musiola, tel. 602 559 447