Naše vize

Základní škola s rozšířenou výukou angličtiny

Základní škola Mitušova, Ostrava

 • angličtina je jedním z hlavních pilířů školy
 • navýšili jsme hodinovou dotaci pro výuku angličtiny na prvním i druhém stupni
 • jsme Oficiální přípravné centrum pro pořádání Cambridge zkoušek (Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre)
 • jsme partnerská škola British Council (British Council Partner Institution)
 • aktivně spolupracujeme s Cambridge Assessment English

Naše motto: Naučíme Vaše dítě mluvit anglicky.

Víme, jak na to: Kvalitní výuka založená na rozvoji všech jazykových dovedností (mluvený projev, poslech, čtení a psaní) a používání nových, zajímavých učebních materiálů od renomovaných nakladatelství Cambridge University Press, Oxford, National Geographic.

Proč dát Vaše děti k nám?

 • Učíme angličtinu už od 1. třídy.
 • Výuka probíhá v malých skupinách (jazykové skupiny dělíme od 4. třídy).
 • Navýšili jsme hodinovou dotace angličtiny na prvním i druhém stupni
 • Na škole vyučuje rodilý mluvčí z Velké Británie.
 • Připravujeme se na zkoušky Cambridge, které pořádáme přímo na naší škole.
 • Nabízíme odpolední kurzy angličtiny přímo ve škole.

Moderní systém výuky:

I. stupeň

 • 1. a 2. třída – výuka je především založena na audio-verbálním přístupu, na začátku žáci nečtou ani nepíší, ale učí se angličtinu hravou formou (písničky, básničky, říkadla a nejrůznější hry s využitím vlastní fantazie a kreativity dítěte), později se začíná se čtením a psaním jednotlivých slov. Cílem je vytvoření pozitivního vztahu k učení se cizímu jazyku.
 • 3. až 5. třída - učíme podle materiálů pro děti Cambridge Young Learners English (YLE), důraz je kladen na poslech a vyjadřování se v běžných každodenních situacích, později jsou do výuky zařazovány kratší souvislé texty, začínáme žáky seznamovat s písemnou podobou jazyka a vytváříme základ pro pozdější výuku psaní.
 • Připravujeme žáky na jazykové zkoušky Cambridge Starters, Movers, Flyers.

II. stupeň

 • Učíme podle materiálů od nakladatelství Cambridge, Oxford a National Geographic, při výuce klademe důraz na rozvoj mluveného projevu a aktivní používání jazyka
 • Zaměřujeme se na aktuální témata, angličtina zde slouží jako prostředek k získání nových informací při práci s texty z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.
 • V 8. a 9. třídě žáky vedeme k aktivnímu a samostatnému používání anglického jazyka a k přípravě prezentací a psaní kratších textů.
 • Připravujeme naše žáky na jazykové zkoušky B1 Preliminary (PET) for Schools a B2 First for Schools (FCE).
květ
25

Hrajeme si s Merkurem soutěž ZŠ Volgogradská (vybraní žáci)

květ
26

Dopravní hřiště 5.B

květ
26

Hrajeme si s Merkurem soutěž ZŠ Volgogradská (vybraní žáci)

květ
26

Vlastivědná vycházka Ostrava 7.C

květ
27

Dopravní hřiště 5.A

květ
30

Dopravní hřiště 5.C

květ
30

Zájezd Osvětim – Krakov 9.AB

květ
31

Knihovna Týden prvňáků 8 h 1.A