Naše vize

Základní škola s rozšířenou výukou angličtiny

Základní škola Mitušova, Ostrava

  • více hodin angličtiny
  • důraz na konverzaci a praktické používání jazyka
  • učitelé podporují aktivní používání jazyka
  • rodilí mluvčí již na 1. stupni
  • angličtina i v jiných předmětech (výuková metoda CLIL)
  • příprava na mezinárodní zkoušky Cambridge

Naše motto: Naučíme Vaše dítě mluvit anglicky. (mluvit, mluvit, mluvit)

Víme, jak na to: Kvalitní výuka založená na rozvoji všech jazykových dovedností (mluvený projev, poslech, čtení a psaní) a používání nových, zajímavých učebních materiálů

Moderní systém výuky:

  • 1. a 2. třída – výuka je především založena na audio-verbálním přístupu, na začátku žáci nečtou ani nepíší, ale učí se angličtinu hravou formou (písničky, básničky, říkadla a nejrůznější hry s využitím vlastní fantazie a kreativity dítěte), později se začíná se čtením a psaním jednotlivých slov. Cílem je vytvoření pozitivního vztahu k učení se cizímu jazyku.
  • 3. až 5. třída - učíme podle materiálů pro děti Cambridge Young Learners English (YLE), důraz je kladen na poslech a vyjadřování se v běžných každodenních situacích, později jsou do výuky zařazovány kratší souvislé texty, připravujeme žáky na jazykové zkoušky YLE (Starters, Movers, Flyers)
  • 6. až 9. třída -  klademe důraz na rozvoj mluveného projevu a aktivní používání jazyka, zaměřujeme se na aktuální témata, angličtina zde slouží jako prostředek k získání nových informací, od 7. třídy připravujeme naše žáky na jazykové zkoušky B1 Preliminary (PET) for Schools a B2 First for Schools (FCE).
pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A