Jak učíme angličtinu u nás

Kdo jsme?

 • základní škola s rozšířenou výukou anglického jazyka
 • partnerská škola British Council (British Council Partner Institution)
 • oficiální přípravné centrum Cambridge pro pořádání mezinárodních jazykových zkoušek (Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre).

Naše motto: Naučíme Vaše dítě mluvit anglicky.

Víme, jak na to: Kvalitní výuka založená na rozvoji všech jazykových dovedností (mluvený projev, poslech, čtení a psaní) a používání nových, zajímavých učebních materiálů od renomovaných nakladatelství Cambridge University Press, Oxford, National Geographic.

Proč dát Vaše děti k nám?

 • Učíme angličtinu už od 1. třídy
 • Výuka probíhá v malých skupinách (jazykové skupiny dělíme od 3. třídy)
 • Navýšili jsme hodinovou dotaci angličtiny na 2. stupni až na 4 hodiny týdně
 • Na škole vyučuje rodilý mluvčí z Velké Británie
 • Připravujeme se na zkoušky Cambridge, které pořádáme přímo na naší škole
 • Pořádáme přípravné a konverzační kurzy anglického jazyka.

Moderní systém výuky:

I.stupeň

 • 1. třída – výuka je především založena na audio-verbálním přístupu, děti nečtou ani nepíší, ale seznamují se s angličtinou hravou formou (písničky, básničky, říkadla a hry s využitím vlastní fantazie a kreativity dítěte), cílem je vytvoření pozitivního vztahu k učení se cizímu jazyku.
 • 3. až 5. třída - učíme podle materiálů pro děti Cambridge Young Learners English (YLE), do výuky jsou vedle poslechu a mluveného projevu zařazovány kratší souvislé texty, začínáme žáky seznamovat s písemnou podobou jazyka a vytváříme základ pro pozdější výuku psaní.
 • Připravujeme na jazykové zkoušky Cambridge Young Learners English.

II.stupeň

 • Vedle uznávaných učebnic Cambridge Young Learners English učíme také podle materiálů od nakladatelství National Geographic.
 • Zaměřujeme se na aktuální témata, angličtina zde slouží jako prostředek k získání nových informací při práci s texty z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.
 • V 8. a 9. třídě žáky vedeme k aktivnímu a samostatnému používání anglického jazyka v každodenních situacích, přípravě prezentací a psaní kratších textů.
 • Připravujeme naše žáky na jazykové zkoušky Key English Test for Schools (KET) a Preliminary English Test (PET) for Schools.