Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Rozvrh na školní rok 2017/2018

Odkazy na stránky s interaktivními doplňovačkami, luštěnkami, přiřazovacími testy, křížovkami,

V tomto pololetí opět nabízíme našim žákům možnost zdarma navštěvovat kroužky, které vedou

dubn
03

Příjezd dětí z ozdravného pobytu Zlaté Hory cca 12:30 h

dubn
09

Třídní schůzky

dubn
18

Velikonoční prázdniny (až do 22. 4.)