Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Rozvrh na školní rok 2017/2018

Odkazy na stránky s interaktivními doplňovačkami, luštěnkami, přiřazovacími testy, křížovkami,

V tomto pololetí opět nabízíme našim žákům možnost zdarma navštěvovat kroužky, které vedou

dubn
24

Knihovnická lekce 2. C

dubn
26

Divadlo loutek 3. B

dubn
26

10 h Knihovnická lekce 2. B

květ
13

Prevence „Než užiješ alkohol“ 7. A (8 h), 9. A (8:55 h), 8. B (10 h), 6. A (10:55 h), 8. A (12:50 h)

květ
24

Beseda MP 3. C (8 h), 8. B (8:55 h), 7. A + 8. A (10 h)