Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Máš problémy s prospěchem, se spolužáky nebo jiné? 
Víš o někom, kdo je šikanován? Nebo ty sám jsi obětí šikany?

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA KTERÝMKOLIV UČITELEM NEBO VYUŽIJ MODERNÍ TECHNOLOGIE A KONTAKTUJ NÁS!