Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Máš problémy s prospěchem, se spolužáky nebo jiné? 
Víš o někom, kdo je šikanován? Nebo ty sám jsi obětí šikany?

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA KTERÝMKOLIV UČITELEM.

NEBO VYUŽIJ SCHRÁNKU DŮVĚRY umístěnou u vrátnice či MODERNÍ TECHNOLOGIE...

... A KONTAKTUJ NÁS... třeba e-mailem.

Ředitel Mgr. Martin Pail pail@zsmitusova16.cz

Psycholog Mgr. Alžběta Al Seify psycholog@zsmitusova16.cz

září
19

Drogy na prvním místě 8.A

září
19

Tvoříme ostravskou DNA 5.AB aula M16 nácvik

září
19

Podzimní ježkování 3.A

září
27

Fotografování 1. tříd

září
27

9 - 12 h Tvoříme ostravskou DNA 5.AB (Dolní oblast Vítkovic)

říjn
01

10 h Planeta Země 3000 (kino Luna) 7.A, 8.A

říjn
04

Exkurze Praha 5.B

říjn
15

8:30 h Svět techniky 4.B