Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Máš problémy s prospěchem, se spolužáky nebo jiné? 
Víš o někom, kdo je šikanován? Nebo ty sám jsi obětí šikany?

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA KTERÝMKOLIV UČITELEM NEBO VYUŽIJ MODERNÍ TECHNOLOGIE A KONTAKTUJ NÁS!

květ
20

Návštěva stanice pro ohrožená zvířata Bartošovice 3. AC

květ
22

8:30 h Program "Stavíme město" 2. C (Svět techniky)

květ
22

Festival filmů (Gong) 9. ABC

květ
24

Beseda MP 3. C (8 h), 8. B (8:55 h), 7. A + 8. A (10 h)

květ
27

Beseda MP 1. A (8 h), 2. A (8:55 h), 4. AB (10 h)