Benefiční běh pro Tobiáše

publikováno pátek 14.10.2022
autor Pustková Pavlína

22. 10. 2022, kostel Svatého Ducha, informace na www.behpro.cz

behprotobiase 

sobota 18.03.2023
pátek 17.03.2023
čtvrtek 16.03.2023
břez
24

8 h VŠB – neživá příroda 3.A

břez
27

Krajské kolo dějepisné olympiády: třídy 6.A, 7.AB, 8.ABC Kino Luna

dubn
03

Dopravní hřiště 3.C

dubn
14

Knihovna 2.C

dubn
20

Zkoušky Cambridge

dubn
20

Badminton Fajne 3.A