Kontakt

Kontaktní údaje

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Adresa: Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Ředitel školy: Mgr. Martin Pail, mobil: 736 761 940, email: pail@zsmitusova16.cz

Zástupce ředitele ZŠ: Mgr. Robert Novotný, mobil: 724 059 338, email: novotny@zsmitusova16.cz

Zástupce ředitele ZŠ: Mgr. Radek Musiol, mobil: 602 559 447, email: musiol@zsmitusova16.cz

Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Celtová, mobil: 601 090 509, email: celtova@zsmitusova16.cz

Metodik prevence: Mgr. Yvona Pešlová, email: yvona.peslova@zsmitusova16.cz

Speciální pedagog: Mgr. Michaela Kozelská, email: specialni.pedagog@zsmitusova16.cz

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání MŠ Mitušova 90: Lenka Fuchsová, mobil: 732 380 000

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání MŠ Mitušova 6: Bc. Petra Sedláčková, mobil: 601 090 511

Vedoucí vychovatelka školní družiny:  Jana Sikorová, mobil: 736 761  932

Hospodářka školy: Zdeňka Sysalová, mobil: 724 056 815, email: sysalova@zsmitusova16.cz

Provozní účetní: Šárka Stulíková, mobil: 601 090 507, email: stulikova@zsmitusova16.cz

Mzdová účetní: Věra Naďová, mobil: 724 025 339, email: vera.nadova@zsmitusova16.cz

Vedoucí školní jídelny ZŠ Mitušova 16: Iva Kotulášová mobil: 724 036 944, email: jidelna@zsmitusova16.cz 

Vedoucí školní jídelny MŠ Mitušova 6: Lucie Garčárová, mobil: 601 090 512 (pro odhlášení obědů)

Vedoucí školní jídelny MŠ Mitušova 90: Marcela Mydlářová, mobil: 724 048 522 (pro odhlášení obědů)

ID datové schránky: kdrvcwr

IČ: 70631735 
DIČ: CZ70631735 
Bankovní spojení: 7731880277/0100

0.18 MB
sobota 18.03.2023
pátek 17.03.2023
čtvrtek 16.03.2023
břez
24

8 h VŠB – neživá příroda 3.A

břez
27

Krajské kolo dějepisné olympiády: třídy 6.A, 7.AB, 8.ABC Kino Luna

dubn
03

Dopravní hřiště 3.C

dubn
14

Knihovna 2.C

dubn
20

Zkoušky Cambridge

dubn
20

Badminton Fajne 3.A