Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

Všechny probíhají přímo u nás ve škole. Děti nikam nevozíte:-)

A. Sportovní tréninky

 1. Florbal  – pondělí 14:00 - 15:00 (II.stupeň), pondělí 15:00 - 16:00 (I. stupeň)
 2. Judo - pondělí a čtvrtek 14:15 - 15:30 
 3. Mažoretky - úterý 14:00 - 15:00 (začátečníci), 15:00 - 16:00 (pokročilí)
 4. Basketbal - středa 14:15 - 15:15 (I. stupeň)
 5. Atletika- úterý a čtvrtek 15:15 do 16:15 (3. - 5. třída) 
 6. Body building a posilování - pátek 14:00 - 15:00 (kluci 8. - 9. třída)

Kroužky jsou vedeny profesionálními trenéry (1. SC Tempish Vítkovice, 1. Judo Club Baník Ostrava, Basket Ostrava, Atletika Ostrava, Krokodýl) Florbal, basketbal, atletika a body building zdarma pro žáky naší školy. Judo 1350 Kč za pololetí. Mažoretky 1700 Kč za pololetí. Judo - rozkliknout 'elektronickou přihlášku' (pouze pro nové členy) na stránce klubu www.1jcbo.cz Stávající členové již vyplňovat žádnou přihlášku nemusejí. Na mail automaticky přichází žádost o zaplacení.

B. Nabídka hudebních oborů

 1. Flétna (zobcová i příčná)
 2. Kytara (klasická i elektrická)
 3. Klavír 
 4. Elektronické klávesy (keyboard)
 5. Klarinet 
 6. Saxofon
 7. Housle
 8. Zpěv

Výuku realizují učitelé hudby ZUŠ Leoše Janáčka přímo u nás ve škole. Cena: 1800Kč za pololetí.  Rozvrh individuálních hodin domlouvají přímo učitelé hudby na začátku zaří. Vyčkejte, až se Vám ozvou na uvedené kontakty v přihlášce. Zápis pro školní rok 2023/2024 je již ukončen. Pro zjištění dodatečných volných kapacit kontaktujte prosím zástupce ředitele Mgr. Radka Musiola, tel. 602 559 447. 

C. Šachový kroužek

Šachový kroužek je určen dětem z 1. až 5. tříd. Probíhá každé úterý od 14 do 15 hodin. Cena: zdarma pro žáky naší školy.

D. Věda nás baví a Robotika a 3D tisk

Věda nás baví je kroužek, ve kterém se děti hravou formou seznamují s přírodními vědami (chemie, fyzika, přírodopis) a formou pokusů a experimentů si názorně vysvětlují, jak věci kolem nás fungují. Probíhá každý čtvrtek od 14 do 15 hodin. Cena: 1550 Kč za pololetí. Přihlášení zde

Robotika je kroužek, ve kterém se děti seznamují s informatikou, robotickými stavebnicemi a také 3D tiskem. Kroužek je určen pro žáky 2. stupně (6. až 9. třídy), probíhá 1x za 2 týdny. Lichý týden úterý, sudý týden středa - od 14 do 15:30.

E. Angličtina Cambridge

Odpolední kurzy angličtiny připravují žáky na složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge. Jsou určeny žákům, které angličtina baví a chtějí se učit a zdokonalovat nad rámec výuky. Zkoušky skládají žáci od 5. do 9. ročníku, a to v různých jazykových úrovních. Každoročně skládá zkoušky více jak 80 žáků naší školy. Jazykovou zkoušku B1 Preliminary for Schools (na úrovni státní maturity) skládají desítky žáků ze 7. až 9. tříd. Ti nejlepší skládají zkoušku dokonce na úrovni B2 (B2 First for Schools). V roce 2022 skládalo některou z Cambridge zkoušek 85 žáků naší školy, mezi nimi bylo 28 úspěšných držitelů certifikátů Cambridge na úrovni B1 a B2. Žáky a rodiče při úhradě poplatku za zkoušku na úrovni B1 a B2 finančně podporuje škola díky magistrátnímu grantu města Ostravy.

Zápis do kurzů angličtiny probíhá vždy v září, o zařazení žáků do kurzů rozhodují učitelé angličtiny.

V případě dotazů ohledně kroužků na ZŠ Mitušova nebo kurzů angličtiny kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Radka Musiola, tel. 602 559 447

F. Kroužky a zájmové činnosti nabízí i naše školní družina.

  činnost čas třída
po Keramika 15:15-16:15 pokroč.
  Výtvarné hry 15:15-16:15 1-5.
  Zdravé cvičení 15:15-16:00 1.-5.
út Keramika  15:15-16:15 1.tř.
st Zpívánky 15:15-16:00 1.-5.
  Keramika 15:15-16:15 pokr.
  Relaxační hry 15:15-16:00 dívky
  Sportovní hry 15:15-16:00 1.-5.
čt Keramika 15:15-16:15 pokroč.
  Kuchaříci 15:15-16:40 od 3.tř.
       

Všechny kroužky jsou vhodné pro kluky i holky, pouze středeční relaxační hry jsou pro dívky. Kroužek kuchaříci je pro děti od 3. tříd, probíhá 1x za 2 týdny.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD Janu Sikorovou, tel. 605 918 635.

únor
21

Galerie Plato 6.A

únor
21

K-Trio: Kdo zná a umí… 8.B

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti