Anglický jazyk

Rozšířená výuka anglického jazyka

DSCN4402 

ZŠ Mitušova nabízí:

 • praktické používání jazyka, ne biflování gramatiky,
 • více hodin angličtiny týdně,
 • menší počet žáků ve skupině,
 • skupiny podle schopností a dovedností žáků,
 • třídu s rozšířenou výukou angličtiny,
 • rodilí mluvčí již na 1. stupni,
 • některé předměty částečně v AJ (CLIL)
 • každý rok konáme zkoušky Cambridge od úrovně A1 až po B2 (FCE).

V roce 2022 úspěšně složilo některou z Cambridge zkoušek 85 žáků naší školy. Mezi nimi bylo dokonce  28 žáků, kteří dosáhli jazykové úrovně B1 a B2.

Žáky a rodiče při úhradě poplatku za zkoušku na úrovni B1 a B2 finančně podporuje škola díky magistrátnímu grantu města Ostravy.

Naše motto: Chceme, aby se děti nebály mluvit anglicky.

Více informací o výuce:

 • 1. a 2. třída – na začátku učení žáci nečtou ani nepíší, soustředíme se na zvukovou stránku jazyka, angličtinu učíme hravou formou (písničky, básničky, říkadla), později se začíná se čtením a psaním jednotlivých slov. Vytváříme pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku.
 • 3. až 5. třída - zaměřujeme se na poslech a vyjadřování se v běžných každodenních situacích, rozvíjíme slovní zásobu a obraty v kontextu, popisujeme obrázky a vyprávíme příběhy, později čteme kratší souvislé texty a připravujeme se na jazykové zkoušky Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers).
 • 6. až 9. třída - rozvíjíme mluvený projev a aktivní používání jazyka, učíme naše žáky poslechovým a čtenářským dovednostem, začínáme s výukou psaní (zprávy, emaily, pozvánky), pozdějí píšeme příběhy, články nebo eseje. Máme dělené skupiny, kde je tempo jazykové výuky přizpůsobeno schopnostem a dovednostem žáků. Od 7. třídy připravujeme naše žáky na jazykové zkoušky B1 Preliminary (PET) for Schools a B2 First for Schools (FCE).
říjn
02

OZO 3.B

říjn
03

8 h Knihovna 3. A

říjn
03

12 -13:30 h Talent City – chemie, Černá louka, 15 žáků 9. ABC

říjn
05

OZO 3.C

říjn
05

Řemeslo má zlaté dno 9.B

říjn
06

9 - 12 h Lesní škola, 4.A

říjn
10

8:15 h Kino Luna: Kambodža, 8.AB, 9. ABC

říjn
11

Exkurze Dlouhé Stráně, Velké Losiny