Jsme partnerskou školou British Council (British Council Partner Institution), mezinárodní organizace ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která šíří anglický jazyk, kulturu a umění a podporuje celosvětově výuku anglického jazyka.

Naše motto: Naučíme Vaše dítě mluvit anglicky

Naše cesta: Kvalitní výuka založená na rozvoji všech jazykových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní) a používání mezinárodně osvědčených učebních materiálů

Proč dát Vaše děti k nám? Naším cílem je sebevědomý žák vybavený angličtinou na takové úrovni, která mu umožní aktivní používání jazyka v každodenních situacích a další úspěšné studium. Máme propracovaný systém výuky angličtiny od 1. až po 9. třídu a Vaše děti připravíme na mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky.

Naše úspěchy:

 • v červnu 2018 úspěšně složilo 15 žáků naší školy cambridgeské zkoušky Young Learners English
 • v únoru 2018 žák naší 9.třídy vybojoval v okresním kole olympiády z anglického jazyka 9. místo, a to v konkurenci dalších 30 ostravských škol

I.stupeň

 • výuka v 1. třídě je především založena na audio-verbálním přístupu – děti nečtou ani nepíší, ale seznamují se s angličtinou hravou formou (písničky, básničky, říkadla a hry s využitím vlastní fantazie a kreativity dítěte), cílem je vytvoření pozitivního vztahu k učení se cizímu jazyku;
 • od 3. do 5. třídy učíme podle mezinárodně uznávaných cambridgeských materiálů pro děti – Young Learners English (YLE), do výuky jsou vedle poslechu a mluvení zařazovány kratší souvislé texty, začínáme žáky seznamovat s písemnou podobou jazyka a vytváříme základ pro pozdější výuku psaní;
 • připravujeme děti na cambridgeské certifikáty Young Learners English v úrovních Starters a Movers

 II.stupeň

 • od 6. do 7. třídy učíme podle materiálů od renomovaného nakladatelství National Geographic;
 • materiály se svým obsahem zaměřují na aktuální témata, angličtina zde slouží jako prostředek k získání nových informací při práci s texty z nejrůznějších oblastí lidské činnosti;
 • v 8. a 9. třídě žáky vedeme k aktivnímu a samostatnému používání angličtiny v každodenních situacích, přípravě prezentací a psaní kratších textů;
 • připravujeme žáky na mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky Key English Test (KET) a Preliminary English Test (PET) for Schools

A něco navíc:

 • organizujeme přímo na škole cambridgeské zkoušky nanečisto ve spolupráci s British Council, kde si žáci mohou vyzkoušet reálné podmínky zkoušky;
 • spolupracujeme s rodilými mluvčími a pořádáme pro děti workshopy v angličtině; (v květnu a červnu 2018 jsme zorganizovali celodenní workshop s rodilým mluvčím z Nového Zélandu)
 • nabízíme přípravné kurzy k přípravě na cambridgeské zkoušky;
 • účastníme se jazykových soutěží a olympiád;
 • připravujeme poznávací zájezdy do Anglie pro žáky naší školy; (v květnu 2018 jsme zorganizovali týdenní poznávací zájezd do Anglie)
 • aspirujeme na to stát se přípravným centrem pro cambridgeské zkoušky (Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre)
dubn
24

Knihovnická lekce 2. C

dubn
26

Divadlo loutek 3. B

dubn
26

10 h Knihovnická lekce 2. B

květ
13

Prevence „Než užiješ alkohol“ 7. A (8 h), 9. A (8:55 h), 8. B (10 h), 6. A (10:55 h), 8. A (12:50 h)

květ
14

8:30 - 10 h Program "Stavíme město" 1. A