Představení školy


Halová kopaná - dívky

Halová kopaná - dívky

14.11.2018 / Straka

Obvodní kolo v halové kopané dívek


V pondělí 3.12. 2018 bude s rodiči žáků, kteří se budou hlásit na střední školy, informativní schůzka s výchovnou poradkyní Dagmar Celtovou. Schůzka bude v budově Mitušova 16, a to ve školní jídelně od 16.00 hodin.


Mituš open 2018

Mituš open 2018

13.11.2018 / Pustková

Turnaj v ping-pongu...


Cesta do pravěku

Cesta do pravěku

13.11.2018 / Sýkorová

V pondělí 12. listopadu se žáci 6.A vydali na cestu do pravěku.


Ozdravný pobyt pro žáky 4. ročníku

Žáci 4. ročníku pojedou na 14 denní ozdravný pobyt, který bude v jarních měsících příštího roku a bude hrazen z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava.


Statistika návštěvnosti školních stránek

Pod tímto odkazem najdete statistiku návštěvnosti školních webovských stránek od 5.11. do 11.11. 2018.


Listopadový sběrový týden

Listopadový sběrový týden

07.11.2018 / Pustková

Sběr papíru 26. 11. – 30. 11. 2018


Přípravka pro předškoláky

Přípravka pro předškoláky

07.11.2018 / Pail

Srdečně zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na tradiční přípravku. Přípravka proběhne v termínech: 14.11., 21.11., 28.11, a 5.12. 2018 vždy od 15.30 do 16.15 hodin. Těšíme se na Vás.


Planetárium

Planetárium

07.11.2018 / Pustková

Cesta do vesmíru druhých tříd a 3. A


Sálová kopaná

Sálová kopaná

06.11.2018 / Pustková

Úspěch našeho namixovaného fotbalového mužstva