Odkaz na nový elektronický informační systém Edookit

Pod tímto odkazem najdete adresu na nový elektronický informační systém (digitální žákovská knížka)Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace ze schůzky 12. 6. 2018


Dodatek č.1 školního řádu

Dodatek č.1 školního řádu

30.06.2018 / Pail

Ve čtvrtek 21.6. 2018 byl školskou radou projednán a schválen dodatek č.1 školního řádu. Dodatek bude mít účinnost od nového školního roku 2018/2019 a ošetřuje především zavedení elektronické žákovské knížky.


Důležité: informační školní systém Edookit

Od školního roku 2018/2019 budeme přecházet na nový elektronický informační systém s názvem Edookit. Bližší informace získáte pod tímto odkazem.


Přání na prázdniny

Přání na prázdniny

29.06.2018 / Pail

Všem zaměstnancům a žákům školy přejeme pohodové prázdniny, hodně sluníčka, teplou vodu u moře či na koupališti, málo deště, hodně zážitků, málo nudy, hodně poznání, málo televize, hodně zmrzky, málo...


Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 29.6. 2018. Žáci, kteří tento den nebudou ve škole a budou řádně omluveni, si mohou následně vysvědčení vyzvednout kterýkoliv pracovní den od 8.00 do 13.00 hodin.


Prázdninový provoz a prodej stravného na měsíc září

Pod tímto odkazem najdete termíny prodeje stravného v hotovosti na měsíc září a prázdninový provoz školy během letních prázdnin.


Pomůcky pro školní rok 2018/2019

Pomůcky pro školní rok 2018/2019

23.06.2018 / Pustková

Vážení rodiče, seznamy potřebných pomůcek jsou připraveny.


Poděkování za sponzoring adoptivního zvířátka

Děkujeme všem žákům a rodičům za finanční podporu chovu naší adoptivní opičky kočkodana Dianina. Ostravské ZOO jsme předali sponzorský dar 8700 Kč. Pod tímto odkazem najdete také děkovný list od ZOO Ostrava.