Dodatek č.1 školního řádu

publikováno sobota 30.06.2018
autor Pail Martin

Ve čtvrtek 21.6. 2018 byl školskou radou projednán a schválen dodatek č.1 školního řádu. Dodatek bude mít účinnost od nového školního roku 2018/2019 a ošetřuje především zavedení elektronické žákovské knížky.