Informace o povinném testování uchazečů před přijímacími zkouškami na SŠ

publikováno čtvrtek 15.04.2021
autor Pustková Pavlína

Bez potvrzení o negativním výsledku na Covid-19 se Vaše dítě nemůže zúčastnit přijímacích zkoušek... čtěte více

Vážení rodiče,
pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložené potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na Covid-19, který není starší 7 dní.

Povinnost otestovat žáky před přijímacími zkouškami má základní škola, ta také vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Povinnost testovat má ZŠ i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Potvrzení platí pro oba řádné termíny přijímacích zkoušek.

Průběh testování:

 1. Od úterý 27. 4. 2021 pro uchazeče o čtyřleté obory s maturitní zkouškou (tj. 9. ročník, termín zkoušky 3. a 4. 5. 2021)     

  a) Pokud budou žáci v týdnu od 26. 4. 2021 prezenčně rotačně ve škole, budou otestováni v pondělí a ve čtvrtek. Po čtvrtečním testování obdrží potvrzení pro přijímací zkoušky.

  b)
  Pokud budou žáci v týdnu od 26. 4. 2021 doma na online výuce, zvolí škola termín otestování, který bude včas upřesněn.
 2. Od čtvrtka 29. 4. 2021 pro uchazeče o víceletá gymnázia (tj. 5. a 7. ročník, termín přijímacího řízení 5. a 6. 5. 2021)

Platí testovací varianty viz a) a b) výše.

 1. Testování kdykoliv po domluvě 7 dnů před konáním zkoušky (pro maturitní obory bez jednotné přijímací zkoušky a učební obory, termín zkoušek od 5. – 19. 5. 2021)

Potvrzení o negativním testu na Covid-19 předkládá uchazeč na střední škole v den přijímací zkoušky. Střední školy mají povinnost upozornit uchazeče o nutnosti testování. Patrně tak učiní v písemné pozvánce k přijímací zkoušce.

Uchazeče, který nebude mít negativní potvrzení a z tohoto důvodu nemůže konat přijímací zkoušku, omlouvá rodič písemně nejpozději do 3 dnů řediteli SŠ a může konat zkoušku v náhradním termínu (tj. 2. a 3. 6. 2021 maturitní obory, do 16. 6. 2021 SŠ bez jednotné přijímací zkoušky a učební obory).

Při pozitivním testu na Covid-19 informuje škola rodiče, rodič neprodleně dětského lékaře, který vyplní elektronickou žádanku na RT-PCR testování. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě uchazeče.

Testovat před přijímacími zkouškami se nemusí uchazeč, který:

 1. Předloží potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19, od kterého neuplynulo více než 90 dní.
 2. Předloží potvrzení o antigenním nebo PCR testu ne starší než 7 dní provedeným certifikovaným pracovištěm k provádění testu (nesmí jít o volně prodejný samotest).
 3. předloží potvrzení o očkování 2. dávkou vakcíny starší 14 dnů (u dětí nereálné)

ZÁVĚR

 1. Bez potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19 se Vaše dítě nemůže zúčastnit přijímacích zkoušek.
 2. Vaše dítě otestujeme my (ZŠ Mitušova 16) v týdnu před přijímacími zkouškami a vydáme potvrzení.
 3. Pokud patříte do šťastné skupiny rodičů, jejichž děti jsou již přijaty bez přijímacích zkoušek, gratulujeme a považujte tuto zprávu za bezpředmětnou.
list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B