Informace ohledně výuky žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 bude umožněna dle nařízení MŠMT příprava žáků na přijímací zkoušky. Tato výuka je jen pro žáky 9. ročníku konající přijímací zkoušky na střední školy. Z tohoto důvodu potřebujeme znát počet žáků, kteří do školy nastoupí. Nejpozději do 7.5. 2020 nám prostřednictvím Edookitu sdělte, zda se Vaše dítě této přípravy zúčastní. V příloze zprávy Vám zasílám čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení žáci odevzdají v pondělí 11. 5. 2020 vyučujícímu. Zvažte, jestli ve Vaší rodině nejsou rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení, které by účast ve výuce znemožňovaly.
 
Organizace výuky:
1. výuka bude probíhat v pondělí, středa a pátek
2. v týdnu od 11.5. do 15.5. 2020 to bude pro 9.A takto: 8.30 - 9.20 český jazyk, 9.30 - 10.20 matenatika
                                                                  pro 9.B takto: 10.30 - 11.20 matematika, 11.30 - 12.30 český jazyk
3. v dalším týdnu se výuka obrátí: 9.A 10.30 - 11.20 matematika, 11.30 - 12.20 český jazyk
                                                       9.B 8.30 - 9.20 český jazyk, 9.30 - 10.20 matematika
4. žáci musí mít roušky po cestě do školy a během jedné 10 minutové přestávky, během výuky roušky být nemusí
5. složení skupin je neměnné a žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020 (pokud přijde žák později než 11. 5., nemůže být do skupiny zařazen)
6. prosím upozorněte své děti, aby se před školou neshromažďovaly a dodržovaly odstupy 2 metry
7. žáky v 8.25 popřípadě v 10.25 před školou vyzvedne vyučující
8. žáci sedí v lavici po jednom
9. po příchodu do školy u hlavního vchodu provedou žáci desinfekci rukou, přezůvky nejsou nutné
10. desinfekce bude k dispozici také ve třídě
11. strava pro žáky z hygienických a organizačních důvodů nebude zajištěna
12. tato příprava na přijímací zkoušky nahrazuje dosavadní online výuku

Přeji pevné zdraví
Martin Pail, ředitel školy