Informace ŠJ M8 stravné na prosinec

Stravné se bude prodávat ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 6 do 12 hodin. Dodržujte stanovený termín a čas! 

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen obědy odhlásit!

Stravovací kategorie ZŠ Mitušova 16:
 I. kategorie tj. 6 - 10 let platí 400.00 Kč 25.-/oběd
 II. kategorie tj.11- 14 let platí 464.00 Kč 29.-/oběd
 III. kategorie tj.15 a výše let platí 512.00 Kč 32.-/oběd
 Zařazení dítěte dle věku platí pro školní rok 2020/2021.

Nezapomeňte si přinést drobné peníze! Vrácené peníze si ihned přepočítejte!

Poznámka:

- k odhlašování obědů využívejte aplikaci www.strava.cz
- od 23. 12. 2020 vánoční prázdniny, vyučování začne 4. 1. 2021