Informace ŠJ stravné na prosinec

publikováno úterý 16.11.2021
autor Pustková Pavlína

Stravné na listopad

Prodej stravného

úterý  23. 11. 2021   od 7  do  10 hodin

Dodržujte stanovený termín a čas! Vstup od hřiště.

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen obědy odhlásit!

Stravovací kategorie ZŠ Mitušova 16 :

I. kategorie tj. 6 - 10 let platí 400.00 Kč  25,-/oběd

II. kategorie tj.11- 14 let platí 464.00 Kč  29,-/oběd

III. kategorie tj.15 a výše let platí 512.00 Kč  32,-/oběd

Zařazení dítěte do kategorie platí dle dosaženého věku ve školním roce 2021/22 tedy do 31.8.2022.

Nezapomeňte si přinést drobné peníze! Vrácené peníze si ihned přepočítejte!

Poznámka: k odhlašování obědů využívejte aplikaci www.strava.cz

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny

 

 

 

 

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B